Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

  

 

Nye og bedre mastitis fænotyper i kvægavlen

Hyppige in-line målinger og præcis diagnostik til forbedring af mastitis fænotyper i kvægavlen

Projektets formål

- at udvikle nye og bedre beskrivelser af mastitis fænotyper til management og avlsmæssige formål i kvægbruget.

 

Projektbeskrivelse

I det nuværende avlssystem er de fænotypiske registreringer for mastitis baseret på kliniske tilfælde og månedlige celletal. Den lave hyppighed af behandlinger har medført lave arvbarheder for mastitisegenskaberne.


Nye in-line teknologier (f.eks. automatisk måling af celletal) giver mulighed for hyppig overvågning af køers sundhedstilstand og dermed forbedrede muligheder for tidlig, præcis og effektiv behandling. Samtidig forventes det, at øget prøvehyppighed af f.eks. celletal sammen med tidsseriealgoritmer vil øge præcisionen og reducere målestøjen i forhold til traditionelle månedlige målinger og dermed øge den effektive arvbarhed. Ved at kombinere dette med nye diagnostiske metoder baseret på patogenprofiler af bakteriefund i mælk øges præcisionen yderligere. Den øgede arvbarhed vil forbedre sikkerheden ved den genetiske selektion (traditionel og DNA baseret), hvilket endeligt kan omsættes til øget resistens mod mastitis hos fremtidige malkekøer.

 

Projektet baseres på data, (f.eks. celletal), som opsamles hyppigt og automatisk i besætninger, der anvender automatisk malkning (in-line profilering), og kombinerer det med patogendata fra nye registreringer baseret på Q-PCR teknologi (patogenprofilering). Ud fra disse data udvikles statistiske modeller, som bruges til at beskrive koens mastitis-status løbende gennem laktationen. Denne mastitisstatus kan betragtes som en ny mastitisfænotype. Ved hjælp af genetiske analyser baseret på slægtskabsinformation og DNA profiler målt med moderne DNA teknologier optimeres brugen af disse nye mastitisfænotyper til kvægbruget.

 

Projektet består af følgende to delprojekter:

 

Delprojekt A : Strategi for opsamling af patogendata til kvægbruget

 

Delprojekt B : Nye mastitisfænotyper baseret på in-line og patogen profilering og udvikling af nye genetiske modeller for resistens mod mastitis

 

Undersøgelser på KFC
I løbet af foråret 2011 blev det på KFC undersøgt, hvorvidt mælkeprøver, der tages fra en DeLaval malkerobot med en standard DeLaval milk sampler, er egnede til anvendelse i mastitisdiagnostik ved hjælp af polymerase chain reaction (PCR), som i praksis udføres rutinemæssigt på Eurofins/Steins laboratoriet. Der var fokus på risikoen for overslæb af mastitisbakterier fra prøve til prøve udtaget med en standard DeLaval milk sampler udlånt fra ydelseskontrollen (RYK). Konklusionen var, at mælkeprøver, taget i en DeLaval AMS, ikke umiddelbart er egnede til anvendelse i mastitisdiagnostik ved hjælp af PCR, på grund af overslæb af bakterier. En forbedring af prøveudtagning ved AMS er derfor påkrævet.

Se links under ”Resultater” for mere information.

Udbytte af projektet

Resultaterne fra dette projekt vil kunne vise, hvorvidt anvendelse af patogendata baseret på Q-PCR samt nye mastitisfænotyper baseret på in-line målinger med fordel vil kunne anvendes i den genetiske selektion for forbedret resistens mod mastitis – både i den traditionelle avlsværdivurdering, men også avl baseret på genomisk information. Endvidere vil vi kunne verificere brugen af in-line målinger og Q-PCR baseret patogendata, som et effektivt værktøj til tidlig bekæmpelse af mastitis i specielt AMS-besætninger.

 

 

 

 

 

 

Projektleder

 

Peter Løvendahl, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet

 

Deltagere

Institut for Molekylærbiologi og Genetik og Institut for Husdyrvidenskab, Århus Universitet

Videncentret for Landbrug, Kvæg

Kvægbrugets Forsøgscenter

 

Periode

2011-2014

 

Finansiering

Mælkeafgiftsfonden; Det Frie Forskningsråd; Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri; Viking Genetics; Nordic Genetic Evaluation og Aarhus Universitet.

 

 

 

 

 

Formidlingsarbejdet er:

 

Resultater / relaterede artikler

 

     

 

Alle dyr genotypes nu rutinemæssigt på KFC, December 2012

 

Diagnostik af mastitis med in-line målinger, februar 2012

 

Kan celletalsmålinger bruges i beregning af avlsværdital? Ny Kvægforskning, august 2011

 

Anvendelse af ydelseskontrolprøver til PCR-baseret mastitisdiagnostik kan være problematisk - kvæginfo 2216, september 2011 

 

 

 

 

 

 

Kvægbrugets Forsøgscenter • Forskningscenter Foulum • Burrehøjvej 49, Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk