Sundere kalvekødsproduktion

 

Optimering af kornandelens egenskaber i foderet

 

 

Projektets formål

at afprøve to alternative kraftfoderblandinger med ændrede egenskaber af korndelen til slagtekalve. Effekten på tilvækst, sundhed og slagtekvalitet undersøges og sammenlignes med traditionelt kraftfoder.

 

Projektbeskrivelse

I den specialiserede slagtekalve- og ungtyreproduktion fodres der næsten udelukkende med kraftfoder-blandinger med meget højt stivelsesniveau. Det høje stivelsesniveau bærer en del af skylden for den høje frekvens af leverbylder hos slagtekalve og de akutte tilfælde af trommesyge. Tidligere forsøg på KFC har vist, at et højere indhold af cellevægge og lavere indhold af stivelse i kraftfoderet ikke behøver at have negative effekter på tilvækst og slagtekvalitet.

 

I dette KFC-forsøg undersøger vi effekten af to alternative kraftfoderblandinger, som afviger fra traditionelt kraftfoder på findelingsgraden af kornet samt stivelsens vomnedbrydelighed.

 

De tre forsøgsbehandlinger:

-          Kontrolblandingen (NORM-KALV): er et traditionelt pelleteret kraftfoder bestående af fintformalede råvarer

 

-          Forsøgsbehandling 1 (GROV_KALV): er identisk med kontrolblandingen mht. råvaresammensætning, men findelingsgraden af kornet er ændret ved, at der indgår oprevet hvede og byg

 

-          Forsøgsbehandling 2 (SLOW-KALV): har en markant lavere vomnedbrydelighed af stivelsen (dvs. mere by-pass stivelse), fordi en stor del af hvede og byg er erstattet af milokorn og majs.

 

Forsøget gennemføres med to blokke á 30 SDM tyrekalve, ca. 60 dyr i alt. Ved fravænning fordeles kalvene på tre hold á 10 kalve. Foderregistreringerne starter, når kalvene er 12 uger. Der undersøges effekter på:

 

·          Tilvækst, foderoptagelse og foderudnyttelse

·          Sundhed og sygdom

·          Slagtedyrenes renhed undervejs og ved levering

·          Slagtekvalitet og afregning

·          Stivelsens fordøjelighed på de tre forsøgsfodringer

·          Produktionsøkonomien

 

Udbytte af projektet

Resultaterne vil blive præsenteret på videnskabelige kongresser i sommeren 2009 og 2010 samt på Dansk Kvægs kongres i februar 2010. Opgørelse af produktionsøkonomien foretages sammen med Dansk Kvæg i 2009.

 

 

 

Projektleder

Mogens Vestergaard, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Institut for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring; Århus Universitet

 

Deltagere

DJF: Institut for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring,

Kvægbrugets Forsøgscenter, DLG, Dansk Kvæg

 

Periode

2008-2009

 

Finansiering

Dansk Kvæg, Innovationsloven, KFC, DLG og DJF

 

 

 

 

Resultater / Relaterede artikler

 

Ti år med slagtekalveforsøg på KFC, Del I: Kraftfoder, hø og halm, december 2010

 

Alternative kraftfodermidler til slagtekalve, oktober 2009

Poster 2008 (PDF)

 

Leverbylder hos tyrekalve, 2005 (PDF)

 

Fiberrigt foder giver færre leverbylder, 2005 (PDF)

 

Produktion af store ungtyre, 2005 (PDF)

 

Majsensilage er velegnet til oksekødsproduktion, 2005