Ko-komfort omkring kælvning


- optimering af produktion og velfærd hos ko og kalv omkring kælvning

 

 

 

Projektets formål

 

- at belyse hvordan skånsom opstaldning i perioden umiddelbart før og efter kælvning påvirker velfærd og produktion.

Projektbeskrivelse

I projektet bliver det bl.a. undersøgt, om ændringer i koens adfærd (målt automatisk), kan anvendes til at forudsige, hvornår koen kælver. Der gennemføres forsøg hvor halvdelen af køerne opstaldes i skånehold i starten af laktationen sammenlignet med køer som sættes direkte ind i koholdet. I den første del af forsøget sættes køerne ind i koholdet to uger efter kælvning, mens de i den anden del sættes ind i koholdet efter udvalgte kriterier for koens fysiske og fysiologiske balance. 

 

Desuden gennemføres forsøg med forskellige typer af opstaldning i goldperioden. 

 

Projektet gennemføres på Kvægbrugets Forsøgscenter.  


Udbytte af projektet

Projektet forventes at bidrage med øget viden om virkningen af skånsom opstaldning af goldkøer op mod kælvning samt effekten af skånsom opstaldning af lakterende køer først i laktationen på såvel velfærd som produktion og kalvens vitalitet.

Resultaterne vil være en væsentlig hjælp for kvægbrugere i forbindelse med indretning af afsnit til skånsom opstaldning.


Desuden forventes projektet at bidrage med viden om, i hvor høj grad automatiske registreringer, så som aktivitet og liggeadfærd, kan anvendes til at forudsige, hvornår koen kælver.

 

Resultater publiceres dels i internationale tidsskrifter og på dansk i bl.a Ny Kvægforskning, samt evt. ved et temamøde.

 

 

 

 

Projektleder

Lene Munksgaard
Institut for Husdyrbiologi og - sundhed, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet

 

 

Deltagere

DJF ved Institut for Husdyrbiologi og -sundhed, Århus Universitet

og Kvægbrugets Forsøgscenter

 

Periode

2010 - 2013

 

Finansiering

Innovationsloven med tilskud fra Dansk Kvæg og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet samt EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.


Resultater / relaterede artikler

 

 

Køer fra ophold på dybstrøelse kælver hurtigere, september 2015

Liggeadfærd hos goldkøer i to forskellige opstaldningssystemer, juni 2014

 

Planche fremvist ved "Grovfoderekskursion, juni 2014":

Fodring og opstaldning af nykælvere >

 

Undgå sen flytning før kælvning, oktober 2013

Skåneopstaldning af nykælvere, poster, september 2012

 

Skånsom opstart af ny laktation - tredje delforsøg, april 2012


Effekt af skåneopstaldning på foderopt. og mælkeydelse, april 2012

Video: Koens "årshjul" - fra inseminering til kælvning, 2011


Nykælverhold gavner førstekalvskøer, februar 2011

 

Opstaldning af goldkøer – delprojektomtale, januar 2011

 

Skånsom opstart af ny laktation – poster, september 2010 (pdf)

 

Skånsom opstart af ny laktation – nyhedsomtale, august 2010