System til sundhedsovervågning af kalve

 

Udvikling af transponderstyrede mælkefodringsautomater til tidlig indikation af sygdom

 

 

 

Projektets formål

Formålet med projektet er, at udvikle et system til tidlig indikation af sydom hos kalve baseret på automatisk registrering af mælkeoptagelse og adfærd.

 

Udvikling af et system til overvågning og tidlig sygdomsindikation vil give producenten mulighed for at sætte ind tidligere med forebyggelse og vil sikre optimeret indgreb mht. medicinsk behandling. Et sådant system vil medvirke til en bedre sundhedsovervågning af kalvesundheden, reduceret kalvedødelighed, samt en effektivisering af indsatsen i kalvestalden.

 

Projektbeskrivelse

For at udvikle et system til indikation af sygdom hos kalve sammenstilles data fra mælkeautomater, aktivitetsmålere og temperaturmålere med kliniske undersøgelser af kalvene. Kalvene indgår i forsøget fra indsættelse i gruppen indtil fravænning. De enkelte kalve undersøges klinisk tre gange ugentligt gennem hele mælkeperioden.

 

Data vedrørende mælkeoptagelsesadfærd, aktivitet og kliniske undersøgelser bliver indsamlet over en periode på 12 måneder for minimum 150 kalve.

 

Data vedrørende mælkeoptagelsesadfærd:

§          Tidspunkt, varighed og frekvens af de forskellige typer af besøg i mælkeautomaten

§          pauser i og afbrud af mælkeoptagelse

§          drikkehastighed

§          daglig mælkeoptagelse

 

Data vedrørende aktivitet:

§          bevægelse

§          liggetid

§          antal positurskift

 

Data vedrørende kliniske undersøgelser:

§          diarré

§          dehydrering

§          luftvejsinfektion

§          navleinfektion

§          temperatur

 

Udbytte af projektet

På baggrund af analyserne og erfaringerne vil det blive beskrevet, hvordan et overvågningssystem skal udformes. Dette indbefatter oplysninger om, hvilken information der er nødvendig og tilstrækkelig og dermed hvilke typer af sensorer systemet bør bygges op omkring.

 

 

 

 

 

Projektleder

Margit Bak Jensen, Afdeling for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring,

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet

 

Deltagere

DJF, Aarhus Universitet ved: Afdeling for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring

 

Dansk Kvæg, AgroTech og Kvægbrugets Forsøgscenter

 

 

Periode

2007-2009

 

Finansiering

Direktoratet for FødevareErhverv, Fødevareforskningsprogrammet 2006 

 

 

Resultater/Relaterede artikler

 

Sygdoms-identifikation via automater 2005

 

Mælkeautomater kan finde de syge kalve, 2006

 

Mælkeautomater kan finde de syge kalve, 2007 (Posterversion, PDF)

 

Succes med mælkefodringsautomater (2008)

 

Sygdom ændrer kalves adfærd (pdf), 2010

 

Sygdom ændrer kalves adfærd (poster_pdf) 2011