Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

  

 

Validering af brunstalarmer fra Herd Navigator®

- - forholdet mellem ovarieaktivitet og progesteronkoncentration i mælk hos cykliske køer – og i køer med brunstalarmer fra Herd Navigator®

Projektets formål

- at beskrive forholdet mellem aktivitet på æggestokkene (ovarierne) og progesteronindhold i mælk for derved at vurdere nøjagtigheden af Herd Navigator® alarmer.

 

Projektbeskrivelse

Herd Navigator® systemet måler koncentrationen af progesteron i mælkeprøver fra kvæg. Progesteron er et hormon, som udskilles i varierende mængde fra æggestokkene i løbet af en kos cyklus. Ud fra mælkemålingerne kan systemet således vurdere, hvor en ko er i dens cyklus, og såfremt koncentrationen af progesteron ikke svarer til det forventede, kan systemet udløse forskellige alarmer. I dette projekt fokuseres på alarmer for brunst, udebleven brunst, follikelcyster samt lutealcyster.

 

Overensstemmelsen mellem de udløste alarmer og de faktiske, fysiske forhold på æggestokkene har endnu ikke været undersøgt. Ved brug af ultralydsscanning kan aktiviteten på æggestokkene følges meget nøjagtigt. I dette studie skal køer med udløste alarmer for follikel- eller luteincyster eller udebleven brunst. Derfor scannes de for at sammenholde aktiviteten på æggestokkene med progesteronindholdet i mælken. Derudover scannes 20 køer gennem hele deres cyklus for at beskrive æggestokkenes aktivitet fra ægløsning til ægløsning ligeledes sammenholdt med progesteronmålinger fra Herd Navigator® systemet. Der indgår både Holstein- og Jerseykøer i projektet.


Udbytte af projektet

Projektet forventes at bidrage med øget viden om nøjagtigheden af Herd Navigator® reproduktions-alarmer samt forholdet mellem progesteronkoncentrationen i mælk og æggestokkenes aktivitet hos den cykliske ko.

 

 

Projektansvarlig

Eva Láadal Rasmussen, specialestuderende,
Institut for Produktionsdyr og Heste, KU-LIFE

 

Deltagere

AU-Foulum ; KU-LIFE og Kvægbrugets Forsøgscenter

 

Periode

2012

 

Finansiering

Biosens

 

 

 

Formidlingsarbejdet er:

 
Resultater / relaterede artikler    

 

Kan progesteronmålinger forudsige ægløsning? (Ny Kvægforskning, oktober 2012)

 

Hvornår er koen virkelig i brunst?(Ny Kvægforskning, april 2011)

   

 


 

 

 

 

 

 

Kvægbrugets Forsøgscenter • Forskningscenter Foulum • Burrehøjvej 49, Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk