Næringsstofstrategi med fokus på mælkefedt og sunde køer 

 

Effekter på koens mælkeproduktion og sundhed

 

 

 

 

Projektets formål

- at udvikle det biologiske grundlag for en næringsstofstrategi, som sikrer, at både den ernæringsmæssige kvalitet i mælken samt køernes mælkeproduktion, sundhed og velfærd er optimal. Der lægges vægt på, at næringsstofstrategien vil kunne implementeres i kvægbesætninger i praksis.

 

 

Projektbeskrivelse

Moderne mælkeproduktion har fokus på høj mælkeproduktion, sunde køer, høj velfærd og fremstilling af sunde fødevarer. Gennem de seneste par årtier har mælkeydelsen været stigende, men hyppigheden af produktionssygdomme er generelt ikke forbedret. En væsentlig forklaring på forekomsten af produktionssygdomme er ubalancer i stofskiftet opstået i sendrægtigheden og i den tidlige laktation. Foderforsyningen til malkekøer har en stor betydning for koens stofskifte og mælkeproduktion.

 

Projektet skal belyse, hvordan forskellige typer og mængder af fedt, sammenlignet med let/tungt omsætteligt stivelse, i foderet påvirker den fysiologiske status (stofskifte), herunder subkliniske stofskiftelidelser samt mobilisering / deponering af kropsreserver, foderoptagelse, mælkeydelse og mælkesammensætning.

 

Forsøget vil blive gennemført på Kvægbrugets Forsøgscenter med ca. 100 køer pr. år (fordelt på 2-3 racer). Der vil blive foretaget registreringer af køernes foderoptagelse, mælkeproduktion, mælkens sammensætning, kropsvægt, stofskiftebelastning og adfærd.

 

Udbytte af projektet

Vi forventer, at projektets resultater vil give mælkeproducenterne mulighed for at optimere fodringen ud fra en helhedsbetragtning omkring høj mælkeproduktion, sunde køer og mælkens værdi. I projektet sigter vi mod at opnå:

 

·          Høj mælkeproduktion

 

·          Reduktion i frekvensen af fysiologisk ubalance i tidlig laktation og derved sundere køer

 

·          Mælk med en højere ernæringsmæssig kvalitet

 

·          Fodringsstrategi til malkekøer som har en solid, bred og sammenhængende fokus.

 

Endvidere forventer vi, at det tværfaglige samarbejde i projektet vil bidrage til et højt, bredt og relevant udbytte, som kan styrke kompetencerne til gavn for den fremtidige forskning.

 

Dette projekt er tæt integreret med projektet Stivelse til malkekøer.

 

 

Planer vedrørende offentliggørelse

De samlede resultater forventes at blive præsenteret på en temadag på DJF efter afslutning af undersøgelserne. Ligeledes vil resultaterne blive fremlagt i forbindelse med relevante nationale og internationale konferencer og blive publiceret i nationale og internationale artikler.

 

 

 

 

Projektleder

Martin Weisbjerg, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Afdeling for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring; Århus Universitet

 

Deltagere

DJF: Institut for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring, Institut for Råvarekvalitet

 

Kvægbrugets Forsøgscenter

 

Periode

2007-2009

 

Finansiering

Dansk Kvæg / Mælkeafgiftsfonden

Innovationsloven

 

Status

2007 - 2008

2008 - 2009

 

Resultater / Relaterede artikler

 

Fodring med raps- og hørfrø, juni 2011

 

God effekt af rapsfrø som fedttilskud, juni 2011

 

Mere omega-3-fedtsyre i mælken ved fodring med hørfrø, juni 2011

 

Fedtsupplement til malkekøer, Ny Kvægforskning, august 2009

Fedt i foderet gav ikke mere mælk, 2009

Status på forsøget 2008 – 2009: Raps- hørfrø som fedtkilder

Højere ydelse med individuel fodring, 2009

 

Status på forsøget 2007 - 2008

 

Tværfagligt projekt med fokus på mælkefedt og sunde køer, 2007