Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

  

 

Fremstilling af berigede mælkeproteiner

- berigede mælkeproteiner til brug i humant klinisk forsøg

Projektets formål

- at fremstille berigede mælkeproteiner til brug i et planlagt klinisk forsøg hvor det undersøges hvordan et forøget proteinindtag påvirker udnyttelsesgraden af mælkeproteintilskud i ældre forsøgspersoner.

 

Projektbeskrivelse

Ældre mennesker indtager ofte for lidt protein gennem kosten. Proteintilskud kan derfor være fordelagtige for ældre og mælkeproteinerne valle og kasein er oplagte valg, idet de er af høj kvalitet og kan indtages i flydende form. 

 

Ved at indgive en stabil-isotop-mærket aminosyre, fenylalanin (15N- henholdsvis ring-D5-fenylalanin), intravenøst i køer, kan man fremstille beriget kasein og valle. Ved forsøgspersonernes efterfølgende indtagelse af den berigede kasein og valle kan proteinernes optagelse og destination (forbrænding eller indbygning i nye proteiner i fx musklen) bestemmes pga. den indre mærkning.

 

Der indgår 5 malkekøer (+ 3 reservekøer) med en ydelse på over 40 kg mælk i forsøget opstaldet på DKC-Blichers Allé, AU. Fire af køerne infunderes med ring-D5-fenylalanin mens én ko infunderes med 15N-fenylalanin. Køerne malkes af staldens personale hver 8. time i forsøgsperioden. Mælken nedkøles hurtigt og pasteuriseres på FOODs minianlæg. Den pasteuriserede mælk opbevares efterfølgende på køl (2-3°C) i mobiltanke fra Arla indtil afhentning.

 

Mælken bliver således fremstillet på Institut for Husdyrvidenskab, hvorefter kasein og valle efterfølgende oparbejdes hos Arla Foods. Endelig transporteres det færdige mælkeprotein til Bispebjerg Hospital.


Udbytte af projektet

Forskningsresultater viser, at det er vigtigt at opretholde et ”normalt” proteinindtag. Det er dog endnu ikke klart om der er yderligere fordele ved et indtag, der er højere end de officielle anbefalinger. Det ønsker vi at undersøge ved det nævnte kliniske forsøg.

 

 

 

 

 

 

 

Projektansvarlig

Peter Lund, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

 

 

Deltagere

Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet; Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital/KU; ARLA Foods samt Danmarks Kvægforskningscenter (DKC).

 

Periode

2014

 

Finansiering

Mejeriforskningsfonden

 

 

 

 

 
Resultater / relaterede artikler      

 

Nyhedsomtale, maj 2014

 

Nyhedsomtale, juni 2014

 

 

 

 

 

 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk