Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

  

 

Biprodukter som fodermidler til køer

- Bedre kvalitet af biprodukter som fodermidler til malkekøer

 

Projektets formål

- at biprodukter fra fremstilling af bio-etanol og –diesel kan fodres til malkekøer i langt større omfang og på en optimal måde i forhold til økonomi, produktion, sundhed, miljøbelastning og ikke mindst mælkekvalitet.

 

Projektbeskrivelse

 

Projektets baggrund er, at udbuddet af biprodukter kommer fra et stigende antal internationale udbydere, og i en meget varierende kvalitet og sammensætning. Samtidig er der betydelig usikkerhed om foderværdien og effekten på dyrene, produktionen og mælkens kvalitet ved brug af større mængder biprodukter, som derfor kun anvendes med en lav andel i rationen.

 

Projektet vil skabe viden om udbud, kvalitet og praktisk anvendelighed af de væsentligste biprodukter ved at:

 

a) gennemføre en vidensyntese der samler praktisk og teoretisk viden om biprodukterne og definerer standarder for kvaliteten;

b) analysere variationen i biprodukternes kvalitet fra forskellige partier hos producenter af biprodukterne og igen hos mælkeproducenten;

c) gennemføre forsøg med varierende kvaliteter og niveauer af glycerol og bærme til malkekøer

d) formidle projektets resultater til praksis.

 


Udbytte af projektet

Projektet vil skabe viden om udbud, kvalitet og praktisk anvendelighed af de væsentligste biprodukter. bl.a. ved at formidle projektets resultater til praksis.

Ud over de nævnte projektdeltagerne bliver der undervejs samarbejdet med private mælkeproducenter, producenter af biprodukter, samt andre relevante aktører på området.

 

 

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

 

 

 

Projektansvarlig


Jakob Sehested, Institut for Husdyrvidenskab, AU-Foulum.

 

 

Deltagere

Aarhus Universitet (AU-Foulum), Sveriges Lantbruksuniversitet, AgroTech, Videncenter for Landbrug, Kvæg, DLG, Arla Foods, samt Kvægbrugets Forsøgscenter.

 

Periode

2012 - 2014

 

Finansiering

Mælkeafgiftfonden, AgroTech VFL, Kvæg, DLG og Arla Foods.

 

 

 

 

 

Resultater / relaterede artikler

 

Råglycerol som alternativt energifoder, september 2014

 

Plance fremvist ved "Grovfoderekskursion, juni 2014":
Besparelser ved brug af biprodukter som bærme og glycerol

 

Biprodukter fra fremstilling af bioenergi er interessante som foder til køer, nyhedsomtale, april 2014

 

DCA-rapporten: Biprodukter fra produktion af bioenergi som fodermidler til malkekøer, april 2014

 

Poster om projektet, september 2013

 

Omtale af opstart på KFC, april 2013

 

Foromtale af projektet, maj 2012

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk