Aflastning af halte køer


- effekt af aflastning af halte køer på velfærd og produktion

 

 

 

Projektets formål

- at belyse, i hvilken grad aflastning af halte køer i form af ophold i skåneområder medfører bedre velfærd og reducerer de afledede negative konsekvenser af halthed.

 

Projektbeskrivelse

Det undersøges i hvor høj grad aflastning af halte køer ved ophold i skånehold (færre dyr, mere eftergiveligt gulv og nemmere adgang til foder) påvirker koens velfærd, samt ydelse og foderoptagelse.

Når der findes en halt ko, som skal indgå i forsøget, følges den med en ikke-halt kontrol-ko, så de parvis bliver sat ind i ét af følgende hold:

 

·          et lille skånehold med nem adgang til foder og gummi på spalterne

·          forbliver i det store hold af køer

Klovenes tilstand undersøges og registreres ved start af forsøgsperioden, lige før forsøget, efter forsøget samt efter vask/beskæring i klovbeskæringsboks.

 

Endvidere registreres køernes smertefølsomhed ved mekanisk stimulering ved starten, midt og sidst i forsøgsperioden. Læs mere...

 

Endelig bliver der foretaget registreringer af køernes æde- og liggeadfærd, aktivitet, samt foderoptagelse og ydelse i hele forsøgsperioden.

 

 


Udbytte af projektet

 

Det forventes at projektet vil bidrage med øget viden om virkningen af aflastning i forbindelse med klovlidelser.

 

 

 

 

Projektleder

Lene Munksgaard
Institut for Husdyrbiologi og - sundhed, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet

 

 

Deltagere

DJF v. Institut for Husdyrbiologi og -Sundhed, Århus Universitet, Kvægbrugets Forsøgscenter, KU-Life og Videncentret for Landbrug, Kvæg.

 

Periode

2010 - 2013

 

Finansiering

Innovationsloven med tilskud fra Dansk Kvæg og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet.

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 


Resultater / relaterede artikler

 

 

Halte køer foretrækker sygesti med blødt underlag og social kontakt, september 2015

 

Poster 2011 (pdf): Køer med ømme klove

 

Halthedsvurdering på video, marts 2011

 

Kan skånehold gavne de halte køer? Projektomtale 2011

 

Klovlidelsers velfærdsmæssige betydning, 2011 -
omtale af hele ph.d. projektet 2011 på Landbrugsinfo