Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

  

 

Drejebog for gennemførelse af landbrugsbyggeri

- udarbejdelse af drejebog til brug for landmænd, der går i byggetanker

Projektets formål

- at lave en kort og præcis beskrivelse af de mange faser, der skal gennemføres under planlægning og gennemførelse af staldbyggeri for at give både landmanden, rådgiverne og håndværkerne et godt overblik.

 

Projektbeskrivelse

Gennemførelse af et staldbyggeri bliver mere og mere kompliceret. For alle parter kan det være vanskeligt at bevare overblikket over de mange faser og detailspørgsmål, som en byggeproces består af. Styring af byggeriet på KFC, i 2009, gav inspiration til at lave et værktøj, der kan skabe overblik over de enkelte faser i en byggeproces.

 

Udarbejdelsen af drejebogen tænkes opdelt i to etaper:

 

Etape 1 -analyse af byggeriet og udarbejdelse af drejebog
Der gennemføres en analyse af byggeriet på KFC indeholdende en beskrivelse de mange faser i byggeriet fra selve planlægningen til afleveringen af det færdige projekt. Baseret på denne analyse udarbejdes der et overskueligt værktøj med korte beskrivelser af de enkelte faser.

 

Etape 2 - test af den ud arbejdede drejebog

Potentielle bygherrer tilbydes at deltage i en test af drejebogen bestående af rådgivning i forbindelse med byggeriets forskellige faser.

Udbytte af projektet

Brugere af den færdige drejebog vil opnå indblik i, hvilke forhold der skal på plads og på hvilket tidspunkt i løbet af en byggeproces samt få øget fokus på, hvor der er risiko for faldgruber. Den færdige drejebog tænkes udgivet både som en skriftlig publikation og på elektronisk form.

 

 

 

 

 

 

 

Projektansvarlig

Videnscentret for Landbrug, Kvæg

 

 

Deltagere

Videncentret for Landbrug, Kvæg, LandboMidtØst og Kvægbrugets Forsøgscenter

 

Periode

2010 - 2011

 

Finansiering

Landbrugets Hudefond

 

 

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

Resultater / relaterede artikler

 

Drejebog for byggeri af kvægstalde, (poster, pdf), september 2011 »

 

Få bedre overblik over byggeprocessen, nyhedsomtale 2011 »

 

Byggeri af kvægstalde - en drejebog, november 2011

     

 

 

 

 

 

 

 

Kvægbrugets Forsøgscenter • Forskningscenter Foulum • Burrehøjvej 49, Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk