Ungtyrekød til hjemmemarkedet

1. juli 2003

1juli2003_ungdyrkoed_til_hjemmemarked.jpg (22006 bytes)Baggrund
Den danske ungtyreproduktion med eksport til Sydeuropa er under pres.  EU’s præmieordning har medført, at skellet til kalvekødet er blevet mindre, idet aldersgrænsen nu er maks. 10 mdr. for kalvekød, samtidigt med at de sydeuropæiske købere af ungtyre ønsker, at de er under 12 måneder. Det vurderes i branchen, at det kan være fordelagtigt at afsætte en større del af kød fra ungtyre på hjemmemarkedet. Danmark er desuden blevet netto-importør af oksekød.

Det er centralt at belyse forbrugernes opfattelse af kødkvaliteten af de lidt større ungtyre i forhold til traditionelt oksekød. Derfor ønskes en sammenligning af kødet fra de større ungtyre (550-600 kg) med traditionelt oksekød fra malkekøer samt med kød fra traditionelle ungtyre (400-450 kg).

Nærværende projekt gennemføres i et samarbejde mellem Slagteriernes Forskningsinstitut, DJF og KFC.


Formål

Hovedformålet er at undersøge kød- og spisekvalitet af større ungtyre med henblik på afsætning på hjemmemarkedet.

Der er desuden tre del-formål:

Forventede resultater

Dyrematerialet indgår i de løbende undersøgelser af leverbyldeproblematikken, idet forsøget indgår som en del af projektet: ’Ernæringsmæssige muligheder for optimal vomomsætning og reduceret leverbyldeforekomst hos slagtekalve’.

Desuden anvendes de 24 ungtyre som slagtes ved 12 mdr. til undersøgelser af proteinomsætningen i skeletmuskulaturen i projektet ’Optimering af mørhedsudvikling i oksekød via strategisk slutfodring af betydning for muskelproteinomsætning på slagtetidspunktet’.

Endelig anvendes dyrene i projektet ’Bæredygtig teknologi i jordbruget’ til at afprøve Ultralyds-udstyr i et forsøg på at måle af leverbylder in vivo.


Materiale og metoder

Tabellen herunder angiver antal tyrekalve indsat på de 3 forsøgsbehandlinger og fordelingen på de to kategorier af ungtyre. Der produceres 48 større ungtyre på ca. 16-20 måneder (550-600 kg) produceret ved tre forskellige fodertildelingsstrategier. Desuden produceres 24 reference-ungtyre (traditionelle ungtyre) på 380-450 kg, som ligeledes produceres ved tre forskellige fodertildelingsstrategier.

 

 

 

Forsøgsbehandlinger

 

Ungtyrekategori

F-h1

MT-lav2

MT-høj3

I alt

550-600 kg
’Større ungtyre’

16

16

16

48

380-450 kg
’Trad. ungtyre’

8

8

8

24

I alt

24

24

24

72

 

1. Hold F-h: Ad libitum adgang til kraftfoder (F) og snittet byghalm (h) tildelt separat.
2. Hold MT-lav: Ad libitum adgang til en majsensilage blanding indtil 11 mdr. og derefter ad libitum adgang til en      majsensilage blanding med lavere energi-indhold.
3. Hold MT-høj: Ad libitum adgang til en majsensilage blanding indtil 11 mdr. og derefter ad libitum adgang til en korn-majsensilage blanding med højt energi i en færdigfedningsperiode, hvor der er mulighed for kompensatorisk vækst frem til slagtning
.

 

Se poster fra Åbent hus 2005 om Produktion af store ungtyre.

 

Resultater/relaterede artikler:

Ti år med slagtekalveforsøg på KFC, Del I: Kraftfoder, hø og halm, december 2010

Produktion af store ungtyre, 2005 (PDF)

 

Majsensilage er velegnet til oksekødsproduktion, 2005

 


Projektansvarlig: Seniorforsker
Mogens Vestergaard, Afd. for Hysdyrernæring og Fysiologi

Email: Mogens.Vestergaard@agrsci.dk