Biosens

 

Forbedret overvågning og management af mælkeproduktion og mælkekvalitet

baseret på on-farm biosensor-teknologi

 

 

 

 

Projektets formål

at levere teknologi og værktøjer, som vil hjælpe kvægbrugeren til at optimere mælkeproduktionen på en velfærdsmæssig og forbrugeracceptabel måde.

 

 

 

Projektbeskrivelse

En effektiv mælkeproduktion kræver en optimal foderforsyning til koen. Jo højere ydelse, desto højere er risikoen for, at en ikke optimal fodring medfører fysiologisk ubalance, sygdoms- og reproduktionsproblemer. Stigende besætningsstørrelser og større produktionskapacitet hos køerne har skabt et stort behov for teknologi til overvågning af den enkelte ko samt behov for managementværktøjer, som kan hjælpe kvægbrugeren på en effektiv måde.

 

Projektet består af 8 delprojekter, der har forsøgsaktiviteter i KFC, DJF og i kommercielle besætninger. I projektet skal der udvikles ni nye biomarkører for mælkekvalitet, fysiologisk status og sundhed hos enkeltkøer.

 

Der skal udarbejdes metoder til at kvantificere enkeltkøer, mht. produktionspotentiale, respons på input og evne til at kapere produktionen for at begrænse antallet af ”taberkøer”.

 

Derudover skal der udvikles managementstrategier til mere effektive behandlinger af risikokøer samt redskaber til at optimere disse strategier i forhold til køernes og besætningens forudsætninger.

 

Endelig skal der udvikles strategier til at tilpasse mælkens sammensætning og kvalitet af hensyn til mejeri og forbruger.

 

 

Projektleder

Klaus Lønne Ingvartsen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Afdeling for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring; Århus Universitet

 

Deltagere

DJF ved: Institut for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring, Institut for Råvarekvalitet samt Institut for Genetik og Bioteknologi, Århus Universitet

 

Lattec I/S og Kvægbrugets Forsøgscenter

 

Periode

2007-2012

 

Finansiering

Innovationsloven, Lattec I/S, Mælkeafgiftsfonden og DJF.

Formidlet med støtte fra
EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

Relaterede artikler

 

 

 

Hvor nøjagtige er brunstalarmer fra Herd Navigator?, 2012

 

Hvornår er koen virkelig i brunst? 2011

 

Herd Navigator på vej ud i verden, 2010

 

Koens økonomiske værdi 2009

Behandling af yverbetændelse – med og uden brug af Herd Navigator 2009

Fra Biosens til Herd Navigator 2009

Herd Navigator har fået Agromekprisen 2008

 

Forskningsresultater 2007

 

Progesterontest 2005

 

Mastitistest 2005

 

Biosens september 2003