Koncentrerede majsensilageprodukter til slagtekalve

 

- optimale andele af kolbemajsensilage og crimpet majs i fuldfoderrationer

 

 

 

Projektets formål

- at undersøge den optimale andel af kolbemajsensilage og crimpet majs i fuldfoderrationer til slagtekalve. Der undersøges for effekt på dyrenes foderoptagelse, foderforbrug, tilvækst og sundhed, men også med henblik på den praktiske håndtering af majsfodermidler.

 
Projektbeskrivelse

Majskolbeensilage og crimpet majs er nye fodermidler i slagtekalve-produktionen, og både producenter og rådgivere efterlyser viden om, hvordan fodermidlerne virker på f.eks. foderoptagelse, foderforbrug, tilvækst og sundhed.

Majsprodukterne er blevet interessante i slagtekalveproduktionen pga. svingende kornpriserne samt at majsprodukterne kan forebygge et surt vommiljø og dermed dannelse af leverbylder.

 

Der indgår i alt 120 SDM tyrekalve i projektet. Kalvene indgår i forsøget fra 3-4 ugers alderen og indtil slagtning ved en alder på ca. 9 måneder, svarende til produktionen af Dansk Kalv.

 

Der bliver afprøvet tre forskellige fuldfoderrationer med hhv. 20, 40 og 60% kolbemajs samt to forskellige fuldfoderrationer med hhv. 40 og 70% crimpet majs.

 

Kalvenes foderoptagelse, foderforbrug, tilvækst, sundhed og slagteresultater bliver registreret og der udtages gødningsprøver, som analyseres for stivelsesindhold, så udnyttelsen af stivelsen i foderet kan vurderes. Læs mere...

 

Udbytte af projektet

Resultaterne skal bidrage med ny viden til producenter og rådgivere med sigte på at optimere andelen af majskolbeensilage og crimpet majs i foderrationen, så foderomkostningerne kan sænkes og slagtekalvenes sundhed og velfærd kan forbedres.

 

 

 

 

Projektleder

Kirstine F. Jørgensen, Landscentret Økologi, Skejby,

Tlf: 87 40 52 42, eller 61 36 24 91,
E-mail: KFJ@landscentret.dk

 


Deltagere

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU

Dansk Kvæg

Kvægbrugets Forsøgscenter

Periode

2009-2011

 

Finansiering

Kvægafgiftsfonden.

Formidlet med støtte fra
EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

Relaterede artikler

Kernemajs til slagtekalve, poster, september 2012

 

10 år med slagtekalveforsøg på KFC: Del II: Majshelsædsensilage, kolbemajsensilage og ensileret kernemajs til slagtekalve, april 2012

 

Kolbemajsensilage godt til slagtekalve, (poster, pdf) september 2011

 

Kolbemajs til slagtekalve kan give bedre indtjening, Landbrugsinfo, maj 2011

 

Slagtekalve trives godt på kolbemajsensilage, april 2011

 

Ti år med slagtekalveforsøg på KFC, Del I: Kraftfoder, hø og halm, december 2010

 

Majsfodermidler til slagtekalve, juni 2010

Video af majshøst til slagtekalve, november 2009

Tidligere projektomtale, maj 2009

Sundere kalvekødproduktion, 2008 (PDF)

Leverbylder hos tyrekalve, 2005 (PDF)

Fiberrigt foder giver færre leverbylder, 2005 (PDF)

Produktion af store ungtyre, 2005 (PDF)

Majsensilage er velegnet til oksekødsproduktion, 2005