Majsfodermidler til slagtekalve

 

Juni 2010

 

Første runde i forsøget med majsfodermidler til slagtekalve er nu gennemført og de sidste kalve sendt til slagtning. I første omgang var det kolbemajsensilage, der skulle afprøves. Nu er næste runde med crimpet majs påbegyndt.

 

 

På Kvægbrugets Forsøgscenter afprøves der i øjeblikket to forskellige majensilageprodukter til slagtekalve.  Det drejer sig om kolbemajsensilage og crimpet majs.

 

De sidste kalve fra den første runde i forsøget med kolbemajsinsilage er nu sendt til slagtning. Næste runde med crimpet majs er påbegyndt og kører frem til 2011. Der indgår i alt 120 SDM tyrekalve i projektet.

 

Målet er at undersøge, hvordan fodermidlerne påvirker kalvenes foderoptagelse, foderforbrug, tilvækst og sundhed. Endvidere ønsker man, at få mere viden om den praktiske håndtering af majsfodermidler.

 

Brug af hjemmeavlede majsfodermidler er blevet interessant – dels fordi det kan holde foderomkostningerne nede og dels fordi majsprodukterne muligvis kan forebygge sur vom og leverbylder.

 

Projektet løber i perioden 2009 -2011 og er finansieret af Kvægafgiftsfonden samt formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

Du kan følge projektet og dets resultater her.