Høst af majs til slagtekalveforsøg på KFC

 

November 2009

 

Det aktuelle forsøg med slagtekalve og forskellige typer majsensilage-produkter skrider planmæssigt frem. Den første del af forsøget med afprøvning af kolbemajsensilage er ved at være gennemført. Det næste fodermiddel, som skal afprøves i 2010, nemlig crimpet majs, er nu høstet og ensileret. Du kan følge høstarbejdet her.

 


Majskolbeensilage og crimpet majs er nye fodermidler i slagtekalve-produktionen, og både producenter og rådgivere efterlyser viden om, hvordan fodermidlerne virker på f.eks. foderoptagelse, foderforbrug, tilvækst og sundhed.  Begge fodermidler er energirige og selvom de to produkter ikke har samme strukturindhold som majsensilage, forventes de alligevel at være mere skånsomme for vommiljøet end traditionelt kraftfoder.


Majskolbeensilage
består af kolber og svøbblade. Denne ensilage laves med en finsnitter med plukkebord. Crimpet majs laves udelukkende af majskerner, som er høstet med en mejetærsker. Som det fremgår af billeder og videoklip er mejetærskeren forsynet med et specielt plukkebord, så kun kolber incl. svøbblade kommer ind i mejetærskeren, mens stængler og blade bliver snittet under plukkebordet, og efterladt på marken.

Allan klar til at tage fat på høstarbejdet…

Se video af mejetærskeren i arbejde fra jorden
… og fra mejetærskeren
 

 

Majshøsten tømmes ud i vogn. Se video  

 

Hele majskerner…


Hjemme ved siloen bliver kernerne valset og tilsat ensileringsmiddel. Valseren er monteret på en stor ’pølsemakine’, der presser de valsede kerner ind i en stor plastpose. Materialet skal være kompakt for at reducere ilit-indholdet, og reducere risikoen for at luft kan brede sig i materialet, hvis der kommer huller i plasten.

Se video af vognen der tømmes ud...

Se video af ”pølsemaskinen” i arbejde…

 

Valsede majskerner…

 

Den tætpakkede ”pølse” med crimpet majs…


Resultaterne skal bidrage med ny viden til producenter og rådgivere med sigte på at optimere andelen af majskolbeensilage og crimpet majs i foderrationen, så foderomkostningerne kan sænkes og slagtekalvenes sundhed og velfærd kan forbedres.

 
Projektet løber i perioden fra 2009 til 2011 og er finansieret af Kvægafgiftsfonden.

 Du kan følge projektet og dets resultater her

 

Flere oplysninger:
Kirstine F. Jørgensen, Landscentret Økologi, Skejby,
Tlf: 87 40 52 42
E-mail
: KFJ@landscentret.dk