Majskolbeensilage og crimpet majs til slagtekalve

 

Maj 2009

 

Nyt forsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter skal afprøve forskellige majsensilageprodukter til slagtekalve med henblik at få mere viden om, hvordan fodermidlerne virker på fx foderoptagelse, foderforbrug, tilvækst og sundhed.

 

 

De fodermidler, der nu skal afprøves, er majskolbeensilage og crimpet majs. Begge er nye fodermidler i slagtekalveproduktionen, og både producenter og rådgivere efterlyser viden om, hvordan fodermidlerne virker på f.eks. foderoptagelse, foderforbrug, tilvækst og sundhed.

 

Traditionelt fodres slagtekalve og ungtyre med kraftfoder og halm. Brug af hjemmeavlede majsfodermidler er imidlertid blevet interessant for slagtekalveproducenterne af to grunde. Dels er priserne på kraftfoder i perioder steget voldsomt, og brug af majsfodermidlerne kan i den situation være en måde at holde foderomkostningerne nede på. Dels kan majsprodukterne sandsynligvis være med til at forebygge sur vom og leverbylder hos kalvene.

 

 

Fodermidlernes egenskaber

Majskolbeensilage består af kolber og svøbblade. Crimpet majs er majskerner, som er valset ved høst og derefter ensileret. Begge fodermidler er energirige og kan derfor udgøre en større andel af rationen i forhold til traditionel majsensilage, uden det går ud over kalvenes tilvækst.

 

Selvom de to produkter ikke har samme strukturindhold som majsensilage, er de formentlig alligevel mere skånsomme for vommiljøet end traditionelt kraftfoder- dels pga. en langsommere nedbrydning af stivelse end i andre kornarter, pga. at det våde foder formentlig opblandes bedre i vommen og pga. øget drøvtygning og spytsekretion.

 

Alt i alt forventer vi en positiv effekt af de to majsprodukter, selvom stivelsesindholdet i den samlede ration ikke bliver mindre end ved traditionel fodring med kraftfoder.

 

Majskolbeensilage                  Foto: Dansk Kvæg

Crimpet majs…         Foto: Dansk Kvæg

 

120 SDM tyrekalve i forsøget

Forsøgene udføres på Kvægbrugets Forsøgscenter og der indgår i alt 120 SDM tyrekalve.

 

Fra indsættelse ved 2-5 ugers alderen og de følgende uger (mælkeperiode) frem til fravænning behandles alle kalvene ens. I de første 8 uger på KFC fodres de med mælk fra Calvex mælkefodringsautomater. Efter 3-6 uger på mælk påbegyndes nedtrapning af mælken, hvorefter de gradvis vænnes til andet foder.

 

Forsøgsbehandlinger
Kalvene fordeles først på de tre forsøgshold ved overflytning til ungdyrstalden. Tyrekalvene fordeles på 4 blokke á 3 x 10 dyr. Blok 1 og 2 indsættes i 2009 og blok 3 og 4 indsættes i 2010.

 

 

Blok 1

Hold 1: Kolbemix20: Fuldfoder med op til 20 % kolbemajsensilage på FE-basis

Hold 2: Kolbemix40: Fuldfoder med op til 40 % kolbemajsensilage på FE-basis

Hold 3: Kolbemix60: Fuldfoder med op til 60 % kolbemajsensilage på FE-basis

Blok 2

Gentagelse af blok 1

Blok 3

Hold 7: Crimp40 : Fuldfoder med op til 40% crimpet majs (FE-basis), separat tildeling af halm

Hold 8: Crimp70:  Fuldfoder med op til 70% crimpet majs (FE-basis), separat tildeling af halm

Hold 7: Konc: Pelleteret kraftfoder, separat tildeling af halm

Blok 4

Gentagelse af blok 3

 

Registreringer

Der foretages individuelle foderregistreringer af de foderemner, som tildeles i forsøget.

 

Desuden bliver kalvene vejet hver 14. dag gennem det meste af forsøgsperioden og der udtages gødningsprøver fra samtlige kalve ved 6-7 mdrs alderen (275-325 kg) bl.a. for at kunne vurdere stivelsesfordøjeligheden.

 

Der foretages detaljerede sundheds- og behandlingsregistreringer undervejs og ved slagtning.

 

Alle kalve vil blive leveret til slagtning før de når 10 mdr. Ved slagtning vurderes slagtekvaliteten (EUROP form og fedme samt kød/talg farve). Slagtefund og slagteribemærkninger registreres systematisk.

 

Udbytte af projektet

Resultaterne skal bidrage med ny viden til producenter og rådgivere med sigte på at optimere andelen af majskolbeensilage og crimpet majs i foderrationen, så foderomkostningerne kan sænkes og slagtekalvenes sundhed og velfærd kan forbedres.

 

Projektet løber i perioden fra 2009 til 2011 og er finansieret af Kvægafgiftsfonden.

 

Du kan følge projektet og dets resultater her

 

 

Flere oplysninger:

 

Kirstine F. Jørgensen, Landscentret Økologi, Skejby,

 

Tlf: 87 40 52 42, eller 61 36 24 91,

 

E-mail: KFJ@landscentret.dk