Forbedret avlsværdivurdering

 

Forbedret avlsværdivurdering og nøgletal for reproduktion til brug i den enkelte besætning

 

 

 

 

Projektets formål

at udvikle præcise anvisninger til, hvordan den enkelte landmand/rådgiver kan øge den samlede effektivitet ved inseminering i perioden efter kælvning. Anvisningerne vil blive udviklet, så de er velegnede til at kunne udnytte den nye (reproduktions)teknologi i malkekvægbruget.

 

at forbedre avlsværdivurderingen ved:

(i)                  anbefaling af nye nøgletal og registreringer af fysiologiske reproduktionsparametre
 

(ii)                udvikling af nye biometriske metoder, baserede på en solid biologisk basis, der kan inkludere de nye informationer.

 

 

Projektbeskrivelse

De seneste årtiers store genetiske fremgang for ydelse synes til dels at være sket på bekostning af reproduktionsegenskaberne. Den reducerede reproduktionsevne er allerede en betydelig omkostning for landmanden, og situationen kan forværres i de kommende år, hvis ikke udviklingen vendes.

Kvægbrugeren i den enkelte besætning har behov for at få udviklet nye styringsværktøjer, der baserer sig på et solidt kendskab til de underliggende principper i reproduktionsbiologien og dennes kobling til andre centrale processer i malkekoen. Endvidere har kvægbruget behov for at optimere de genetiske modeller til avlsværdivurdering, som er grundlaget for den langsigtede udvikling i besætningerne.

 

I projektet tages de næste skridt til en væsentlig koordineret indsats rettet mod at få "knækket" den aktuelle negative udvikling i højtydende malkekøers frugtbarhed. De nye teknologiske muligheder (AMS, aktivitetsmålere samt on-line registreringer af progesteron) skal knyttes til den nyeste biologiske og fysiologiske viden.

 

Udbytte af projektet

Projektet skal producere forbedrede styringsværktøjer, som vil være klar til implementering i kvægbruget ved projektets udløb. Desuden skal der produceres genetiske redskaber til at støtte frugtbarheden på langt sigt.

 

 

 

 

Projektleder

Henrik Callesen, Institut for Genetik og Bioteknologi, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet

 

Deltagere

DJF: Institut for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring og Institut for Genetik og Bioteknologi, Aarhus Universitet

 

Kvægbrugets Forsøgscenter

 

Periode

2006-2008

 

Finansiering

Mælkeafgiftsfonden

 

Relaterede artikler

 

Progesterontest 2005