Velfærd hos malkekøer

 

Sammenhæng mellem koens ydelse og tidsbudget ved forskellige næringsstofstrategier

 

 

 

Projektets formål

Hovedformålet er at opnå viden om de biologiske sammenhænge mellem koens ydelse og tidsbudget ved forskellige næringsstofstrategier således at ny teknologi til automatisk registrering af adfærd kan udnyttes af rådgiver og landmand med henblik på optimering af staldindretning og management i forhold til både produktion og velfærd.

 

Projektbeskrivelse

Udvikling af ny teknologi til automatisk registrering af ligge/stå adfærd, aktivitet og drøvtygningstid er i dag så langt, at det forventes at disse teknologier bliver markedsført i løbet af ganske få år.

 

Nye undersøgelser har vist, at køer prioriterer liggetid så højt, at foderoptagelse og ydelse falder, hvis koen ikke har tilstrækkelig tid til både hvile- og ædeadfærd. Hæmning af liggeadfærden kan medføre stressreaktioner bl.a. i form af et lavere væksthormonniveau. Den højtydende ko har behov for en større optagelse af næringsstoffer. Højere ydelse vil derfor oftest medføre, at koen skal bruge mere tid på foderoptagelse og drøvtygning. Det betyder, at der er mindre tid til rådighed til andre aktiviteter i løbet af døgnet.

 

Ved hjælp den nye teknologi til automatisk registrering af adfærd indsamles data fra ca. 120 køer pr. år på Kvægbrugets Forsøgscenter vedrørende:

 

·          æde- og liggeadfærd

·          aktivitet

·          besøg i malkerobotten

·          foderoptagelse

·          Mælkeydelse

 

Der laves en analyse af sammenhænge mellem koens tids budget, besøgsfrekvens i malkerobotten, foderoptagelse og mælkeydelse i relation til laktationsstadie, laktationsnummer og race.

 

Det undersøges, om der ses ændringer i adfærden i forbindelse med gruppeskift og de hyppigst forekommende sygdomme.

 

Desuden analyseres data for variationer på besætnings- og gruppeniveau i relation til årstidsvariationer og andre faktorer, som kan tænkes at påvirke hele gruppens adfærd f.eks. klovbeskæring.

 

 

Udbytte af projektet

Det forventes, at projektet kan bidrage med viden om sammenhængen mellem koens ydelse og tidsbudget. Dermed vil de nye teknologier til automatisk registrering af adfærd kunne anvendes hensigtsmæssigt i praksis til vurdering af, om staldindretning og management påvirker adfærden i gunstig eller ugunstigt retning i forhold til velfærd og produktion.

 

 

 

 

 

Projektleder

Lene Munksgaard,

Afdeling for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring,

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet

 

Deltagere

DJF, Aarhus Universitet ved: Afdeling for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring

 

Dansk Kvæg, lokale landbrugscentre og Kvægbrugets Forsøgscenter

 

 

Periode

2007-2009

 

Finansiering

Mælkeafgiftsfonden

 

 

Resultater / Relaterede artikler

 

·          Mere overvågning 2004

 

·          Køer bruger da Bluetooth 2005

 

·          Aktivitetsdata – tidlig brunst, 2006

 

·          Koens tidsbudget, 2007

·          Automatisk blodprøvetagning hos køer, 2009

·          Ædetid – et sygdomsbarometer, april 2009