ILSORM – udvikling af inline overvågningsteknologi

 

- måling og overvågning af fysiologiske ubalancer hos malkekøer

 

 

 

Projektets formål

- at udbygge Danmarks internationale førerposition inden for sensormåling og risikostyring i mælkeproduktionen (in-line og on-farm) og udnytte et stort internationalt eksportpotentiale.

 

Baggrund for projektet

Landmanden skal overvåge et stadigt stigende antal dyr for sygdomme og velfærd. Derfor er der behov for fortsat at udvikle nye in-line sensorer samt biomarkører for fx køernes fysiologiske status og respons på foderændringer. Desuden er der behov for at kunne integrere de mange informationsdata til on-farm udstyr som fx malkesystemer for at give landmanden et solidt beslutningsgrundlag at arbejde ud fra.

 

For at løse ovennævnte problemstillinger gennemføres fire integrerede delprojekter:

 

1.       Udvikling af sensorteknologi – at videreudvikle sensorplatform og sensor til måling af fysiologisk ubalance

2.       Identifikation af nye biomarkører – at identificere og validere nye biomarkører til overvågning af fysiologisk ubalance og individuelle forskelle i køerne respons på foderændringer

3.       Integration af in-line overvågningsteknologier on-farm – at udvikle metoder til integrering af in-line målinger samt andre automatiske on-farm parametre til at forudsige koens status

4.       Udvikling af beslutningsstøtteværktøj – at udvikle grundlaget til et beslutningsstøttesystem, der kan hjælpe landmanden med at træffe beslutninger på mellemlang sigt
 

 

Udbytte af projektet

Projektet forventes at have stor betydning for dansk mælkeproduktions konkurrenceevne samt udgøre et overordentligt stort eksportpotentiale.

 

 

 

 

 

Projektleder

Birthe Marie Damgaard, Institut for Husdyrbiologi og -sundhed, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Århus Universitet

 

Deltagere

Lattec I/S, Kvægbrugets Forsøgscenter, Institut for Husdyrbiologi og -sundhed og Institut for Genetik og Bioteknologi, Århus Universitet

 

Periode

2007-2011

 

Finansiering

Højteknologifonden,Lattec I/S, Dansk Kvæg, DJF samt EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

 

Relaterede artikler

 

Oversigt over videnskabelige produktioner fra projektet, okt. 2011

 

Ny enkel metode til beregning af koens energibalance, august 2011

 

Malkekøers tilpasning til ændringer i energiforsyningen, august 2010

 

Udvikling af overvågningsteknologi - projektstatus, juni 2010

 

Overvågning af fysiologisk ubalance, januar 2009