Overvågning af fysiologisk ubalance

 

Januar 2009

 

Køerne på Kvægbrugets Forsøgscenter har været udsat for en utraditionel behandling. I fire dage fik de tildelt et laktationsfoder med lavt energiindhold samtidigt med at kraftfodertildelingen i malkerobotten blev sat ned. Målet med dette er at finde nye biomarkører, som kan identificere ubalance i køernes fysiologiske status.

 

 

Da kvægbrugeren skal overvåge et stadigt stigende antal dyr for sygdomme og velfærd er der behov for at udvikle nye værktøjer til at lette overvågningen. I et forskningsprojekt ved Kvægbrugets Forsøgscenter arbejder man i øjeblikket på bl.a. at udvikle nye biomarkører for køernes fysiologiske status og respons på foderændringer.

 

Dette er målet i delprojekt 2, der er ét af fire delprojekter integreret i forskningsprojektet ILSORM. Forsøget omfatter 50 tilfældigt udvalgte køer på forskellige tidspunkter i laktationen.

Fire dage på lavt energiniveau

De 50 køer vil over en 20 dages periode blive fodret efter en særlig foderplan. Køerne starter på almindeligt laktationsfoder på dag 1-8 i forsøget. På dag 9-12 sættes køerne på et foder med lavt energiindhold. Efter disse fire dage kommer de tilbage på det almindelige laktationsfoder resten af perioden, dag 13-20.

 

I de fire dage, hvor køerne tildeles foder med lavt energiindhold, sættes tildelingen af kraftfoder i malkerobotten ned til 1 kg/døgn.

 

Gennem forsøget bliver der udtaget blodprøver, leverbiopsier og mælkeprøver efter nedenstående skema:

 

 

 

Forsøgplan til måling af køernes fysiologiske balance

B: blodprøver; L: Leverbiopsier, M: Mælkeprøver, alm: almindeligt laktationsfoder, lav: foder med lavt energiindhold

 

Prøverne vil blive analyseret med henblik på at måle ændringerne i køernes fysiologiske status i forbindelse med den foderændring, som de har været udsat for.

 

 

Perspektiver i projektet

Det overordnede formål med ILSORM-projektet er at udbygge Danmarks internationale førerposition inden for sensormåling og risikostyring i mælkeproduktionen (in-line og on-farm). Projektet forventes at have stor betydning for dansk mælkeproduktions konkurrenceevne samt udgøre et overordentligt stort eksportpotentiale.

 

Projektet er finansieret af Højteknologifonden, Lattec I/S, Dansk Kvæg og DJF.

 

Flere oplysninger

 

Projektleder Klaus Lønne Ingvartsen

 

E-mail: KlausL.Ingvartsen@agrsci.dk1

 

Tlf: 8999 1505