Effektivitet af to forskellige klovbadeløsninger mod infektiøse klovlidelser hos malkekøer

 

Marts 2006

 

 

Digital dermatitis (DD) er af stigende betydning og udbredelse i Danmark pga. stigende antal løsdriftssystemer og stigende besætningsstørrelse med aktuelt 90 køer i gennemsnit. Således havde 86 % af 63 SDM besætninger køer med tegn på digital dermatitis i en undersøgelse fra Landbohøjskolen. Inden for besætningerne var i gennemsnit 22 % af køerne påvirket. Selvom køerne ikke er direkte halte, medfører DD smerte og ubehag hos de påvirkede køer.

 

 

Digital dermititis

 

 

Metoder til kontrol af digital dermititis

De bedste metoder til kontrol af DD er forbedring af hygiejne i stalden, god besætningshygiejne, lokal behandling af alvorlige tilfælde og regelmæssige klovbade. Klovbade bruges til forebyggelse og behandling af DD. Forskellige stoffer er på markedet. Kobbersulfat anvendes hyppigt i Danmark, men anvendelsen er problematisk for miljøet. For at undgå en ophobning af kobber i jorden, er der derfor kun plads til 3-4 klovbade med kobbersulfat pr. år i kvægbesætninger med normal belægning af køer pr. ha. Desuden er kobbersulfat meget smertefuldt for køer med sår på klovene og fører til at køerne helst undgår at gå gennem klovbadet. Dette nedsætter effektiviteten af behandlingen og øger forbruget af kobbersulfat yderligere.

 

Derfor er det vigtig at udforske effektiviteten af kobbersulfat til forebyggelse og bekæmpelse af DD, og at udforske effektiviteten af alternative midler som er effektive, mindre smertefulde for koen og mere miljøvenlige.

 

          Klovbadet på KFC er to-delt, så samme ko kan få to forskellige klovbademidler

 

 

Pilotprojekt på KFC

Formålet med pilotprojektet er at afprøve effektiviteten af 2 forskellige klovbademidler mod digital dermatitis, ét som indeholder kobbersulfat og et som er mere miljøvenligt. Formålet med at køre pilotprojektet på KFC er at udvikle testmetoden, kliniske undersøgelsesprotokoller og behandlingsintervaller på KFC, hvorefter metoden afprøves i et klinisk feltstudie med 10 store løsdriftsbesætninger.

 

 

Tabel 1 Forsøgsplan KFC

 

 

klovbad i perioden

Registrering og hændelser

 

Gruppe1

Gruppe 2

 

Dag 0

kobbersulfat x intet

 

 

1dag/uge

Kling-on blue x intet

 

1dag/uge

Foto inden og efter beskæring

Hasetrykning

Renhed ben

Klovemålinger

Vurdering af klovelidesler

Klovbeskæring/Finpudsering

Lokal behandling af klinisk påvirkede køer

 

Behandling skiftes

Behandling skiftes

 

Dag 28

intet x kobbersulfat

 

 

1dag/uge

intet x Kling-on blue

 

1dag/uge

Foto

Hasetrykning

Renhed ben

Klovemålinger

Vurdering af klovelidesler

Dag 56

slut

slut

Foto

Hasetrykning

Renhed ben

Klovemålinger

Vurdering af klovelidesler

Halthedsvurderinger og klovundersøgelse

Blandt køerne af de store racer dannes 2 tilfældige grupper. Forsøget starter med en klovbeskæring, hvor der vurderes på klovtilstanden på bagklovene og halthed. Med et opdelt kar kan man teste effektiviteten af et nyt klovplejemiddel i forhold til intet plejemiddel indenfor samme ko efter forsøgsprotokollen i tabel 1. Dag 28 bedømmes klovtilstanden igen, derefter laves en switch over så at det behandlede ben får vand og kontrolbenet klovbademiddel. Afsluttende undersøgelse er på dag 56.

 

Dagen inden bedømmelse af klovlidelser laves en halthedsvurdering mens køerne går i stalden.

 

Hele forsøgsperioden varer 8 uger. Køerne som har ikke infektiøse klovlidelser behandles som sædvanlig under klovbeskæringen. Køer med digital dermatitis behandles kun lokalt, hvis koen er tydeligt halte og viser smerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når koen er i klovbeskæringsboksen, bedømmes klovens tilstand

Forventede resultater

Der udvikles en effektiv testmodel til at afprøve klovbademidler til forebyggelse og bekæmpelse af digital dermatitis. Testmodellen danner baggrund for et større klinisk feltforsøg, hvori der afprøves forskellige klovbademidler i store løsdriftsstalde ligesom modellen kan anvendes til fortsatte forsøg på KFC.

 

Resultater / relaterede artikler:

Kobbersulfat gav ingen garanti (2008)

 

Klovbade-projekt 2006: beskrivelse

 

 

Yderligere oplysninger:

Forsker Ilka Klaas, Danmarks JordbrugsForskning