Parvis opstaldning af kalve

 

 

Pilotforsøg i forbindelse med forsøget: System til sundhedsovervågning af kalve

 

 

 

Projektets formål

- at undersøge, hvorvidt kalve i de første uger af deres liv er motiverede for at have social kontakt med en jævnaldrende kalv.

 

Projektbeskrivelse

Under naturlige forhold har kalve mest social kontakt med koen gennem de første to uger af deres liv.  Samtidig har forsøg på kalve over 14 dages alderen vist, at de har flere sociale interaktioner med jævnaldrende kalve, når de opdrættes uden deres mor, og at kalve har en høj motivation for social kontakt med jævnaldrende kalve. Det er imidlertid uvist, hvorvidt kalvene er motiveret for social kontakt med jævnaldrende de første to leveuger.

 

Forsøget finder sted i perioden fra 1. maj til 30. september 2008, og i alt 36 kalve vil indgå i forsøget. Kalvene indgår i forsøget som par, og hvert par består af to kalve af samme race med en aldersforskel på max 2½ døgn. Hvert par opstaldes enten i to enkelthytter eller i en dobbelthytte idet der balanceres for race.

 

Opstaldningen finder sted fra den yngste kalv tages fra koen til den er 10 dage gammel. Par i en dobbelthytte har adgang til fuld socialkontakt, mens de par der opstaldes i enkelthytter kun har adgang til begrænset kontakt gennem tremmerne i løbegården.

 

Adfærdsregistreringer:

·          på dag 1, 2, 4 og 8 samt de første 2 dage efter indsættelse i grupper af 10 kalve

·          fokus på socialadfærd, legeadfærd samt foderoptag

 

Andre registreringer:

·          vækst

·          manglende mælkeoptag

·          temperatur i hytter

 

Udbytte af projektet

Det forventes, at projektet kan bidrage med viden om kalves sociale adfærd i de første to uger af deres liv, og dermed danne basis for fremtidige undersøgelser af opstaldningens effekt på småkalves adfærd.

 

Forsøget er integreret i projektet: System til sundhedsovervågning af kalve

 

 

 

 

 

Projektleder

Linda Rosager Duve, Afdeling for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet

 

Deltagere

DJF, Aarhus Universitet ved: Afdeling for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring

 

Kvægbrugets Forsøgscenter

 

 

Periode

1. maj – 30. september 2008

 

Finansiering

Direktoratet for FødevareErhverv, Fødevareforskningsprogrammet 2006 

 

 

Relevante artikler og links

Parvis opstaldning af kalve, poster, september 2012

Social kontakt kommer kalvene til gode, Ny Kvægforskning, juni 2012

TV-indslag d. 18. september 2008 om forsøget i TV-MIDT/VEST: "Kalvekammerater"

Poster 2008