Grovfoder til slagtekalve – majsensilage og grønhø – forsøg gennemført på bl.a. KFC og resultater fremlagt på Dansk Kvæg Kongres den 26. februar 2007

 

Marts 2007

 

Forsøg har vist, at to alternative fodringskoncepter med brug af henholdsvis grønhø og majsensilage som supplement til kraftfoderet til slagtekalve, i højere grad opfylder kalvenes behov for struktur-foder og kan anvendes uden at sætte produktionsøkonomien over styr. Grønhø er et forholdsvist dyrt fodermiddel - men nemt at gå til – mens majsensilagen kan laves til en lav pris pr. FE. Majsen stiller til gengæld krav til håndtering og staldindretning. Alt i alt er der gode argumenter for at anvende en vis andel grovfoder til sine slagtekalve.

 

 

 

 

I løbet af 2005 og 2006 er der gennemført forsøg på KFC med anvendelse af grovfoder til slagtekalve leveret som Dansk Kalv. Det er bl.a. afprøvet at give kalvene fri adgang til grønhø som supplement til den traditionelle fodring med kraftfoder og halm. Desuden er det afprøvet, om en fuldfoderration (TMR) bestående af kraftfoder og majsensilage kan anvendes i slagtekalveproduktionen. I løbet af 2006 er de samme to alternative fodringskoncepter med grovfoder afprøvet i to private slagtekalvebesætninger på et stort antal kalve. Endelig er det i 2006 på KFC undersøgt, hvor meget majsensilage en slagtekalv æder, når den har frit valg mellem kraftfoder og majsensilage. Resultater fra disse undersøgelser beskrives herunder i de indsatte bilag og dias.

 

Resultater/relaterede artikler:

Ti år med slagtekalveforsøg på KFC, Del I: Kraftfoder, hø og halm, december 2010

Grovfoder til slagtekalve – majsensilage og grønhø, 2007

 

Hvad æder slagtekalve, når de går i cafeteria? 2007

 

Hele ensilerede majskerner til tyrekalve 2007

 

 

 

 

 

Yderligere oplysninger:

Projektleder seniorforsker Mogens Vestergaard – DJF/AU og Irene Fisker – Dansk Kvæg, samt Christian F. Børsting - KFC