Hvad æder slagtekalve, når de går i cafeteria?

 

August 2007

 

Når slagtekalve tilbydes fri adgang til kraftfoder og majsensilage, så æder de meget kraftfoder og kun en mindre del ensilage. Tilbuddet om majsensilage begrænser ikke deres tilvækstkapacitet, men det sikrer heller ikke, at alle kalve får tilstrækkeligt med grovfoder/strukturfoder. Det viser en afprøvning foretaget på KFC i 2006-2007.

 

I alt 55 tyrekalve med i forsøg

Der indgik foder-, tilvækst- og slagtedata fra i alt 55 tyrekalve af racerne RDM (31) og SDM (24). Kalvene var født på KFC og havde en gennemsnitsalder på 120 dage ved forsøgets start. Tyrekalvene gik i bokse á 6-8 kalve og havde adgang til to foderkasser. I den ene var der majsensilage fra 2005 med et lavt energiindhold og i den anden en almindelig kraftfoderblanding. Desuden havde alle kalve adgang til lang byghalm på foderbordet. Boksene var strøet med snittet halm.

 

 

Stor variation i optagelsen af majsensilage

Tabellen viser, at kalvene optog begrænsede mængder majsensilage (ca. 4 % af total FE), men der var stor variation mellem kalvene (fra 0,2 til 3,4 kg/dag i gennemsnit over forsøgsperioden) og i de enkelte kalves dag-dag optagelse af majsensilage (typisk fra 0 til 4 kg/dag). Enkelte kalve åd op til 7 kg majsensilage på en enkelt dag.

 

Foderoptagelse og tilvækst i forsøgsperioden samt total tilvækst og slagteresultater

 

RDM

SDM

Vægt ved indsættelse, kg

179

185

Foderoptagelse, FE/dag

6,5

6,3

   Heraf majsensilage, % af FE/dag

   4,1

   3,9

Majsensilage, kg/dag

1,17

1,08

Kraftfoder, kg/dag

6,31

6,18

Tilvækst, g/dag

1423

1406

Tilvækst fra 16 dage til slagtning, g/dag

1316

1313

Levende vægt, kg

376

369

Slagtekrop, kg

196

191 *

EUROP form

4,4

3,8 ***

EUROP fedme

2,6

2,4

Kød/talg farve

2,9

2,9

 

Alle kalve blev leveret som Dansk Kalv til Danish Crown og var i gennemsnit 257 dage ved levering. I alt 87 % af kalvene opnåede Dansk Kalv godkendelse og 95 % opnåede handyrpræmie. Der var 3 kalve med leverbylder (5,5 %), og deres optagelse af majsensilage lå på samme niveau som gennemsnittet.

 

 

Anbefalinger ved fodring med majsensilage

Med en bedre majsensilagekvalitet end anvendt her, kan man forvente en noget højere optagelse. Men på baggrund af den store dag til dag variation i kalvenes optagelse og store variation mellem kalve, er fri adgang til majsensilage ikke nok til at sikre, at alle kalve får den nødvendige mængde grovfoder/strukturfoder.

 

 

Såfremt man ønsker at fodre med majsensilage, anbefaler vi derfor at anvende fuldfoder (TMR) med mellem 15 og 35 % af FE fra majsensilage. Tidligere forsøg på KFC og en afprøvning i praksis har vist, at der med en sådan TMR kan opnås en tilvækst fra indsættelse til slagtning på 1250 g/dag ved levering af Dansk Kalv samt en lav frekvens af leverbylder.

 

 

Yderligere oplysninger:

 

Mogens Vestergaard, DJF, AU

Tlf. 8999 1507

Mogens.vestergaard@agrsci.dk