Hele ensilerede majskerner til tyrekalve

August 2007

 

En lyntest på Kvægbrugets Forsøgscenter viste, at kalve fodret med hele ensilerede majskerner resulterede i god ædelyst og høj tilvækst, men også i et relativt stort stivelsesindhold i gødningen og en lav foderudnyttelse.

 

Gennem tre uger havde 20 slagtekalve fri adgang til en foderration med hele ensilerede majskerner, også kaldet kernemajs. Rationen bestod af 65 % kernemajs på FE-basis.

 

 

I forsøget indgik der 8 RDM, 5 SDM- og 7 jerseykalve

 

Langsommere nedbrydning er mere skånsom

Hele majskerner nedbrydes langsommere og er dermed mere skånsomme for vommen end f.eks. formalet majs. Det er en fordel i slagtekalveproduktionen, hvor kalvene fodres med store mængder koncentreret foder. Ulempen ved de hele kerner er, at hvis de ikke tygges, så fordøjes de ikke lige så godt som de forarbejdede kerner. Vi har testet en lidt ekstrem fodring, nemlig hele ensilerede majskerner i store mængder.

 

 

Dyr og fodring

Der indgik 8 RDM-, 5 SDM- og 7 Jerseykalve. Dyrene var fordelt efter størrelse på to hold. Den gennemsnitlige vægt ved start var henholdsvis 222 kg og 306 kg for hold 1 og hold 2. De hele ensilerede majskerner indgik med 65 % af foderenhederne i rationen til begge hold. Resten af rationen bestod af proteinrigt tilskudsfoder (Kalve T, DLG), dog suppleret med lidt roepiller for hold 2. De to foderblandinger blev fremstillet dagligt og udfodret som TMR efter ædelyst. Kalvene havde fri adgang til langt byghalm. Foderskiftet blev foretaget over kun fem dage. Inden testen fik kalvene majsensilage og kraftfoder efter ædelyst i separate trug.

 

Blandingen med kernemajs blev tildelt i Insentec®-kasser, som registrerer den enkelte kalvs foderoptagelse. Foto: Jens Møller.

 

God ædelyst og høj tilvækst

Slagtekalvene havde en god ædelyst til blandingen med kernemajs, nemlig 7,1 FE/dag for Jersey og 8,2 FE/dag for RDM og SDM. Tilvæksten var også tilfredsstillende med 1,1 kg/dag for Jersey og 1,5 kg/dag for RDM og SDM. Da tre uger er en meget kort periode til at vurdere tilvæksten på, har vi også set på dyrenes tilvækst i ugerne før og efter testen. Det viste, at kalvene holdt tilvæksten i testperioden – dog med undtagelse af de mindste jerseykalve.

 

 

Kerner og stivelse i gødningen

Der var mange hele majskerner i gødningen fra de fleste af dyrene. Den sidste dag i testperioden blev der udtaget gødningsprøver fra dyrene til analyse for stivelsesindhold. Der var i gennemsnit 30 % stivelse i gødningstørstoffet, hvilket tyder på en relativ lav fordøjelighed af majsstivelse (anslået 75-85 %). Der var dog en meget stor variation mellem dyrene. Foderudnyttelsen var 20-30 % lavere end forventet for kalve af tilsvarende vægt fodret med en traditionel kalveblanding.

 

Som forventet var der en del hele majskerner i gødningen. Foto: Allan Mikkelsen

 

Der er eksempler på egentlige fordøjelighedsforsøg med stude, hvor fordøjeligheden af majsstivelse har været væsentlig højere (f.eks. 94 %). Det er muligt, at længere tids brug af hele ensilerede kerner kan øge kalvenes evne til at tygge dem, og dermed øge fordøjeligheden.

 

Yderligere oplysninger:

Irene Fisker

Tlf.: 87 40 53 40

E-mail: irf@landscentret.dk

 

Mogens Vestergaard

Tlf.: 89 99 15 07

E-mail: Mogens.Vestergaard@agrsci.dk