Miljøvenlige fodringsstrategier til malkekøer

 

Langtidseffekter af fodringsmæssige tiltag med henblik på at nedsætte udskillelsen af kvælstof og metan fra malkekøer

 

 

 

Projektets formål

 - at anvise fodringsstrategier, der kan øge køernes energiudnyttelse og reducere kvælstof- og metan-udskillelsen med henblik på at forbedre mælkeproduktionens miljø- og klimabelastning.

 

 

Projektbeskrivelse

Animalsk produktion har en del uønskede virkninger på miljøet, og en minimering af miljøeffekterne er afgørende for på langt sigt at kunne fastholde eller øge den animalske produktion i Danmark.

Projektet skal belyse langtidseffekterne af fodringsmæssige tiltag til reduktion af udskillelsen af N og metan fra malkekøer. For at tage hensyn til de samlede effekter, er det er vigtigt at måle på en række forhold, herunder dyrenes produktion, effektivitet, metanudskillelse, sundhed og mælkekvalitet. Desuden kan dyrenes energi-, N- og P-udnyttelse modelleres.

 

Projektet er baseret på tre produktionsforsøg med malkekøer på KFC, der skal undersøge:

·          effekten af grovfoderkvalitet ved reduceret proteinforsyning,

·          individuelle fodringsstrategier vedrørende tildeling af protein og energi,

·          mulighederne for at opretholde en tilstrækkelig aminosyreforsyning, når AAT forsyningen umiddelbart er hæmmet, f.eks. ved fedttilskud.


Som en del af disse produktionsforsøg er der tilknyttet følgende projekt:
Den relative betydning af energi og protein forsyning i foderet for yverets forsyning med næringsstoffer og mælkesyntese

 

I et andet tilknyttet projekt gennemføres et opdrætningsforsøg med kvier på to proteinniveauer.

 

 

Udbytte af projektet

Projektet forventes at kunne anvise praktisk anvendelige fodringsstrategier, der samtidigt med høj produktion og god sundhed kan forbedre køernes energiudnyttelse og reducere udskillelsen af kvælstof og metan med 10-15% hos malkekøer.

 

 

 

 

 

 

Projektleder

Martin Weisbjerg, Institut for Husdyrbiologi og – sundhed, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet

 

 

Deltagere

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU;
KU-LIFE og Kvægbrugets Forsøgscenter

 

Periode

2010-2015

 

Finansiering

Videncentret for Landbrug, Kvæg samt EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

 


Resultater / relaterede artikler

 

 

 

Poster fremvist ved Åbent Landbrug 2015: Miljøvenlige fodringsstrategier

 

Miljøvenlige fodringstrategier til højtydende malkekøer, april 2015

Huldændring i goldperioden og fedttræning, januar 2014

Huldændring i goldperioden og fedttræning, PP-præsentation, januar 2014

 

Kan vi reducere køernes udledning af metan, poster (pdf), september 2013

 

Delprojektomtale:

Effekter af kløvergræsensilage fra forår eller efterår
fodret sammen med fedttilskud fra rapsfrø, maj 2013

Mest mulig mælk for mindst mulig metanudslip, december 2012

 

Betydning af fedt i foderrationen for malkekøernes produktion, mælkekvalitet og metanudskillelse. Bilag og Dias ved Fodringsdagen i Herning, september 2012

 

Betydning af proteinniveau og grovfoderets fordøjelighed for mælkeydelsen og N-udnyttelsen hos malkekøer. Bilag ved Fodringsdagen i Herning, september 2012

 

Betydningen af proteinniveau og grovfoderkvalitet i mælkeproduktionen, juni 2012

 

Foderværdi af ensileret kolbemajs til køer, februar 2012

 

Fodring ved forskellige niveauer af tildeling af protein, januar 2012

 

Fodring med raps- og hørfrø, juni 2011

 

Mindre metan-udskillelse med fedttilskud, 2011

 

Effekt af grovfoderkvalitet ved lav protein-forsyning, 2011

 

Yverets forsyning med vigtige næringsstoffer, 2011

 

Projektomtale, 2010

 

Måling af metanudskillelsen hos drøvtyggere 2010

 

Kan vi reducere koens udledning af metan? Poster (pdf)