Sensorer til overvågning af ensilage


- afprøvning af trådløse sensorers potentiale til overvågning af ensilagestakke

 

 

 

Projektets formål

 

- at afprøve og belyse potentialet i et nyudviklet trådløst sensorsystem til lagerovervågning af ensilage.

 


Projektbeskrivelse

Ensilage er konserveret græs eller majs, som ved høst er kørt ind i en plansilo eller markstak, hvorefter materialet er blevet komprimeret, presset og tildækket for at holde stakken iltfri. I mælkeproduktionen er der mange penge at spare ved at overvåge sådanne ensilagestakke, fordi det dermed er muligt at opdage eventuel udvikling af svampe og toksiner i tide.

 

Sensorsystemet til overvågning af ensilage består af nogle runde kugler, som kan måle temperatur og ilt i ensilagestakken. Sensorerne sender data fra stakken retur til en antenne uden for stakken, som er koblet til nettet. Der indgår to ensilagestakke med 20 sensorer i hver, hvoraf den ene er reference. Den anden bliver punkteret for derved at se, hvilke biokemiske processer sensorsystemet kan afdække.

 


Udbytte af projektet

Der er store perspektiver i projektet, idet sensorsystemet også kan bruges til andre biomasser. Eksempelvis har sensorerne vist sig brugbare til også at kunne overvåge korntørringsanlæg.

Den nye sensorteknologi kan gøre det muligt at øge kvaliteten og sikkerheden i forbindelse med produktion af mælk, samt at forbedre produktiviteten igennem optimeret lagestyring.

 

 

 

 

Projektleder

Ole Green

Institut for Jordbrugsteknik, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet

 

 

Deltagere

DJF ved Institut for Jordbrugsteknik, Århus Universitet

og Kvægbrugets Forsøgscenter

 

Periode

2009

 

Finansiering

Innovationsloven


Resultater / Relaterede artikler


Forsker vinder innovationspris, november 2009

 

Omtale af projektet, juni 2009