Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

 Demonstration og formidling af ny viden om kvæg

 

En væsentlig projektaktivitet på Kvægbrugets Forsøgscenter er at demonstrere og formidle ny viden, opnået i de enkelte forskningsprojekter på stedet. I 2010 har der været gennemført forsøg og formidlet nye resultater og erfaringer fra i alt 21 projekter omhandlende både malkekøer, kvieopdræt og slagtekalve. Desuden var der ialt 3.800 besøgende i løbet af året.

Der er gjort en stor indsats for at formidle og dele den viden, der er opnået på KFC. Det omfattende formidlingsarbejde er blevet støttet med midler fra Fødevareministeriets Landdistriksprogram.

 

Åbent hus arrangementer i 2010

I 2010 var der ikke mindre end tre åbent hus arrangementer. Det startede med et åbent hus arrangement den 12. marts 2010 med fokus på det nyeste indenfor malkerobotter og Herd Navigator, der er et system til overvågning af køernes sundhed og reproduktion ud fra automatiske målinger i mælken.

 

Den 21. maj 2010 var der åbent hus i anledning af om- og nybyggeriet i 2009/10. Her var der 300 gæster med stor interesse for kvægbrug, der mødte op og studerede de nye faciliteter. Der var især stor interesse for de nye faciliteter til skåneopstaldning omkring kælvning, som alle de fremmødte både kunne se og diskutere nytten af med KFC’s medarbejdere.

 

I september deltog KFC igen i det landsdækkende Åbent Landbrug. Denne gang kom der 800 gæster, der kunne se det færdige byggeri og høre om de spændende muligheder, der er i anvendelsen af de moderne forsøgsfaciliteter - herunder faciliteter til skåneopstaldning.

 

 

 

 

Resultaterne bidrager til bedre effektivitet

Der er gennem hele året formidlet resultater, som kan øge kvægbrugernes effektivitet gennem forbedret styring af produktionen. Management og styring er netop kerneområder, hvor KFC, grundet deltagelse i mange projekter, har væsentlige forcer, som har stor værdi i praksis. Forbedret sundhed og øget viden om køernes næringsstofomsætning er andre vigtige områder, som projekterne har bidraget til, at kvægbrugerne kan få mere styr på. Foruden at forbedre dyrenes velfærd og det omgivende klima og miljø har det også givet kvægbrugerne mulighed for at forbedre deres bundlinje.

 

Resultaterne bliver løbende lagt ud og opdateret på KFC's egen hjemmeside www.kfc-foulum.dk, idet der i 2010 er skrevet 81 artikler. De fleste projekter er ledet af forskere ved DJF, hvorfor der sker en omfattende international publicering af resultaterne. Foruden ovennævnte artikler udgives en række resultater på hjemmesiderne for DJF: www.agrsci.dk og Videncentret for Landbrug: www.vfl.dk. På Landbrug & Fødevarer, Kvægs kongres i 2010 var der også flere indlæg med resultater fra KFC.

 

Mange erfa-grupper hari årets løb fået en dybere indsigt i nye faglige muligheder ved besøg på KFC. KFC havde i 2010 cirka 3.800 gæster i alt, hvilket gav en enestående chance for at formidle vore resultater til både kvægbrugere, rådgivere og personer udenfor landbruget med stor effekt.

 

Læs mere om demonstrations- og formidlingsprojektet på projektsiden eller i den afsluttende rapport 2010 (pdf).

 

 

Flere oplysninger

 

 

Christian Børsting
E-mail: Christian.Borsting@agrsci.dk

 

 

 

 

 

 

Kvægbrugets Forsøgscenter • Forskningscenter Foulum • Burrehøjvej 49, Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk