Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

  

 

Brobygning mellem forskning og praksis

- Demonstration og formidling af de nyeste forskningsresultater til kvægbrugere

Projektets formål

- at demonstrere og formidle forskningsresultater, der kan føre til en optimeret produktion i de moderne danske kostalde.

 

Projektbeskrivelse

Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC) stiller moderne faciliteter til rådighed for forskningsprojekter, så aktuelle problemstillinger kan løses, og resultater kan formidles til danske kvægbrugere. Disse forskningsprojekter skaber en stor mængde data, der danner grundlag for ny viden om mange discipliner i kvægforskningen.

KFC giver med sit unikke forsknings- og udviklingsmiljø mulighed for at integrere forsknings- og udviklingsprojekter med fortløbende demonstration og formidling af de mange praksisrelevante resultater.

Udbytte af projektet

KFC gennemfører og formidler en lang række projekter, som handler om både malkekøer, kvieopdræt og slagtekalve. Resultaterne bliver blandt andet præsenteret for kvægbruget via Landbrug & Fødevarer, den årlige Kvægkongres, i Ny Kvægforskning samt på KFC’s hjemmeside www.kfc-foulum.dk, hvor der løbende lægges artikler til formidling af resultater og en række andre informationer til de danske brugere.

KFC har årligt cirka 3.800 gæster. Det giver en enestående chance for at formidle resultater direkte til både kvægbrugere, rådgivere og personer udenfor landbruget med stor effekt. Der bliver hvert år afholdt åbent hus med fokus på forskellige aktuelle emner.

 

 

 

 

 

Projektansvarlig

Christian Friis Børsting, KFC på vegne af Trine Barrett, VFL, Kvæg


Deltagere

Videncentret for Landbrug, Kvæg og Kvægbrugets Forsøgscenter

 

Periode

2012 - 2013

 

Finansiering

EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

 
Resultater / relaterede artikler      

 

Flot fremmøde til Åbent Landbrug på KFC, september 2013

 

Åbent Landbrug i Foulum den 15. september 2013

 

 Postere præsenteret ved Åbent Landbrug 2013 (pdf):

 

Overvældende antal besøgende til Åbent Landbrug på KFC, september 2012

 

Kom til Åbent Landbrug i Foulum på søndag, september 2012

 

Postere præsenteret ved Åbent Landbrug 2012 (pdf):

 

 

 

 

 

 

Det højeste besøgstal nogensinde – september 2011

 

Postere præsenteret ved Åbent Landbrug 2011 (pdf):

Forskning i kødkvalitet og sundere mælk – pressemeddelelse september 2011

 

Åbent Hus på Kvægbrugets Forsøgscenter – pressemeddelelse, september 2011

 

KFC Gårdfolder (pdf)

 

Åbent Hus på Kvægbrugets Forsøgscenter – invitation, august 2011

 

Demonstration og formidling af ny viden om kvæg, maj 2011

 

KFC som ARLA besøgsgård er et hit hos skolebørnene, maj 2011

 

Kvægbrugets Forsøgscenter er blevet en besøgsgård (pdf) ,
Pressemeddelelse udsendt den 15. marts 2011.
Trykt i Landsbyerne og Viborg Stifts Folkeblad, marts 2011

 

Demonstration og formidling - afsluttende rapport 2010 (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvægbrugets Forsøgscenter • Forskningscenter Foulum • Burrehøjvej 49, Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk