Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

 Reduceret energiforbrug i kvægstalde

I et projekt, der handler om energibesparelser, har KFC arbejdet sammen med EnergiMidts energikonsulent med ekspertise i landbrug for at finde de steder på centret, hvor der kan spares mest energi, og hvor der kan gøres de mest rentable investeringer. Der er sat ind med nye tiltag på to områder nemlig udskiftning af lysstofrør samt varmegenvinding og køling af mælk.

Det overordnede mål med projektet er at finde og afprøve udstyr som er rentabelt og effektivt til at reducere energiforbruget i kvægstalde. I tæt samarbejde med en energikonsulent med ekspertise i landbrug fra EnergiMidt er der fundet frem til, at der de mest rentable og effektive investeringer på KFC bl.a. var at udskifte de gamle lysstofrør ud med LED-rør samt etablere varmegenvinding og effektiv køling af mælk.

 

A. Udskiftning af gamle lysstofrør til LED-rør
Det har i nogle år været muligt at købe LED-lysstofrør, som har et væsentligt lavere elforbrug i forhold til lysstyrken. Indtil nu har prisen for disse rør dog været så høj, at det ikke har været rentabelt at udskifte de gamle rør til trods for det store elforbrug.

 

Det er lykkedes et dansk firma, Neoline at udvikle et LED-lysstofrør som kan sættes i de eksisterende armaturer, og som har en pris, så det kan være rentabelt at skifte til disse rør. Energi forbruget i LED-rørene er kun ca. en tredjedel i forhold til de gamle rør, og holdbarheden forventes at være 50 – 80.000 timer, hvilket er ca. 3 gange længere end for de traditionelle lysstofrør.

 

LED-rørene tiltrækker ikke fluer, fordi de ikke udvikler varme, og fordi de ikke indeholder de UV-farver, der tiltrækker fluer. Dette betyder, at rørene skulle blive mindre beskidte og derfor give mere lys i forhold til el-forbruget også af denne grund. Det skal afprøves, om disse rør giver et lys, der dækker både dyrenes og personalets behov for lys i stalden, og undersøges om holdbarheden er så lang som forventet - også i det barske staldmiljø med meget fugt og ammoniak i luften. Endelig følges det, om den forventede el-besparelse bliver realiseret.

 

B. Varmegenvinding og ressource-effektiv køling af mælk
En del af kølekompressorens og mælkens varmeenergi opsamles allerede nu via genindvinding i en varm-vandsbeholder. Men det er kun en begrænset del af varmen, så der findes meget spildvarme på KFC ligesom, der gør på almindelige kvægbrug, selvom der allerede er installeret anlæg til varmegenvinding. Derfor bliver der lavet følgende tiltag:

 

1. Ny trykluftkompressor med mulighed for varmegenvinding
Der er p.t. 2 stk. kompressorer, der leverer luft til elektroniske foderkasser og malkerobotter. Der installeres én ny kompressor, forberedt for genindvinding af varme i samme genvindingsbeholder, som skal anvendes til genvinding af varmen fra kølekompressoren.

 

2. Ny genindvindingsbeholder
Det bestående genindvindingsanlæg, kan generere vand ved knap 40 °C. Noget af varmegassen i kølesystemet er imidlertid omkring 80 °C, hvilket giver mulighed for at producere varmt vand ved en betydeligt højere temperatur, med reduceret brug af el-vandvarmer til følge. Den nye trykluftskompressor leverer også store mængder energi, der skal samles op i en større beholder. Ideen er, at opsamle den varmeste del af energien øverst i beholderen, det knapt så varme længere nede i beholderen osv. Der etableres endvidere en ny særskilt forsyning af varmt vand til malkerobotterne direkte fra genvindingsbeholderne.

 

3. Sammenkobling af genvindingsbeholder med gulvvarme i kontorbygning

Der anvendes på årsbasis ca. 3.000 m³ naturgas til opvarmning af ca. 150 m² administrationsbygning med gulvvarme. Der etableres forbindelse fra den nye genindvindingsbeholder til gulvvarmen i kontorbygningen.

 

 

 

 

Et kig ind i "teknikrummet" på KFC

 

 

 

 

Det forventede udbytte af projektet
De foreslåede investeringer i projektet vil gøre det muligt at få dokumentation for hvor meget energiforbruget kan reduceres og på samme tid formidle denne viden til de 4. – 5.000 gæster, som besøger KFC hvert år. Investeringerne vil få varmeproduktion og -behov til at passe sammen, dog således at der vil være et vist overskud om sommeren og et vist underskud om vinteren.


Foruden de økonomiske besparelser vil der også være en være en meget væsentlig reduktion i CO2 udskillelsen. Ifølge energirapporten fra EnergiMidt vil reduktionen komme helt op på 40 t CO2 pr. år ved de disse tiltag. Demonstration af disse muligheder på KFC og senere etablering på andre kvægbrug vil bidrage meget positivt til erhvervets grønne image.

 

Følg projektet på KFC her.

 

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

 

Flere oplysninger


Christian Børsting

Email: Christian.Borsting@agrsci.dk

Tel.: +45 8715 8182


     

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvægbrugets Forsøgscenter • Forskningscenter Foulum • Burrehøjvej 49, Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk