Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

 Få bedre overblik over byggeprocessen

 

Et nyt projekt skal hjælpe landmænd til at få styr på byggeriets mange faser. KFC har sammen med Videncentret for Landbrug, Kvæg fået bevilget penge til at udvikle en drejebog over, hvordan man gennemfører et landbrugsbyggeri.

 

Staldbyggeri er en langvarig og kompliceret proces. Det kan for alle parter være vanskeligt at bevare overblikket over de mange faser og detailspørgsmål, som en byggeproces består af.

Det gælder ikke mindst det komplekse samspil imellem de mange parter, der skal deltage og høres. Det kan dreje sig om landmanden, bygningsrådgiver(e), miljørådgiver(e), miljømyndigheder, bygnings- og brandmyndigheder, finansieringsinstitutter og håndværkere.
 

 

 

Ny drejebog på vej til landmænd, der går i byggetanker

Projektets idé er opstået på baggrund af byggeriet på KFC, der gav inspiration til at udvikle et værktøj, som kan skabe overblik over de enkelte faser i en byggeproces. På KFC har centerlederen og driftslederen opnået godt indblik i, hvilke forhold der skal på plads i løbet af en byggeproces og ikke mindst, hvor der er risiko for, at noget ikke forløber optimalt. Generelt er der øget risiko for fejl eller problemer i gråzonerne imellem de forskellige rådgiveres kompetencer.

 

Udarbejdelsen af drejebogen tænkes opdelt i to etaper med hovedvægten på 1. etape. Første etape skal bestå i en analyse af byggeriet på KFC samt udarbejdelsen af selve drejebogen. Anden etape er en test af drejebogen på nogle aktuelle byggerier.

 

Etape 1:

Der gennemføres en analyse af byggeriet på KFC indeholdende en beskrivelse af de mange faser i byggeriet fra selve planlægningen til afleveringen af det færdige projekt. Hvad gik godt og hvad kunne være gjort anderledes, og i hvilke faser er der særlig risiko for, at noget kan gå galt eller blive overset, f.eks. i gråzonerne imellem de forskellige rådgiveres kompetencer.


Analysen skal bygge på en interviewrunde med alle involverede parter:

 

•  Bygherre

•  Rådgivere

•  Miljø- og bygningsmyndigheder

•  Evt. finansieringsinstitutter

•  Entreprenører

•  Udstyrsleverandører

 

 

Udarbejdelse af drejebog/tjekliste

Baseret på denne analyse udarbejdes et overskueligt værktøj med korte beskrivelser af de enkelte faser. Denne del tænkes udgivet både som en skriftlig publikation og på elektronisk form på www og evt. på en CD. I de elektroniske udgaver laves der en mere detaljeret beskrivelse af underpunkter i processen. Denne form sikrer, at de elementer som allerede er velbeskrevet på www udnyttes optimalt under den korte beskrivelse

 

Etape 2:

Nogle potentielle bygherrer tilbydes at deltage i en test af drejebogen bestående af rådgivning i forbindelse med byggeriets forskellige faser. Denne del af rådgivningen stilles gratis til rådighed af projektet, men bygherren selv skal afholde de omkostninger, som man ellers vil have i forbindelse med et byggeri til rådgivning, projektering, byggestyring og tilsyn m.v.

 

Projektet er finansieret af Landbrugets Hudefond og ventes afsluttet i løbet af 2011.

 

Du kan følge projektet her.

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistrikstprogram.

 

Flere oplysninger

Christian Børsting, KFC

E-mail: Christian.Borsting@agrsci.dk

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvægbrugets Forsøgscenter • Forskningscenter Foulum • Burrehøjvej 49, Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk