Kvægbrugets Forsøgscenter


 

 

Den selvstyrende ko

- udvikling af et koncept med selvbetjente kælvningsbokse

Projektets formål

- at udvikle et koncept for en kælvningsafdeling, der indebærer forbedret kælvningsmanagement med reduceret arbejdsindsats gennem kendskab til og udnyttelse af koens naturlige kælvningsadfærd.

 

Baggrund

Moderne kælvningsafdelinger består typisk af en fællesboks til højdrægtige køer med tilhørende enkelt kælvningsbokse. Køerne flyttes til en ren enkelt kælvningsboks ved tegn på forestående kælvning. I praksis bliver køerne ofte ikke flyttet i tide og kælver i en beskidt fællesboks, hvilket øger risiko for børbetændelse og kalvedødelighed, eller de flyttes meget sent i kælvningsforløbet, hvilket forstyrrer kælvningen, forlænger kælvningsforløbet og øger risiko for kælvningskomplikationer, børbetændelse samt andre produktionssygdomme.

 

Projektbeskrivelse

Idéen med dette projekt består i at udnytte koens naturlige tendens til at søge isolation fra flokken før kælvning og udvikle et stalddesign, hvor koen har mulighed for selv at søge væk fra flokken i kælvningens tidlige fase. Dermed kan hun kælve alene og uforstyrret i en ren enkeltkælvningsboks, og opholde sig med kalven de første timer efter kælvning.

 

Projektet er inddelt i fem arbejdspakker:

  1. Boksdesign: Her fastlægges, ved hjælp af præferenceforsøg, hvilken type afskærmet område højdrægtige køer foretrækker at bruge som isolation,

  2. Udvikling af selvlukkende låge: Her undersøges og udvikles det lågesystem, som giver koen optimale betingelser for adgang til boksen,

  3. Forudsætninger for ”selv-isolering”: Her undersøges det, om erfaring med enkeltkælvningsboksen samt den selvlukkende låge er en forudsætning for, at koen søger isolation før kælvning,

  4. Design af kælvningsfaciliteten og beskrivelse af management: Her designes det endelig kælvningskoncept herunder øvrige funktionskrav vedr. mulighed for renholdelse, adgang og overvågning, maskinmalkning og fodring,

  5. Afprøvning af kælvningskonceptet: Det nyudviklede koncept afprøves på en større malkekvægsbedrift og sammenlignes med den hidtidige opstaldning og management.

Projektet gennemføres i samarbejde med staldinventarfirmaet Jyden Bur A/S, der står for den tekniske udvikling af kælvningskonceptet i Arbejdspakke 2 og 4. Arbejdspakke 1 og 3 gennemføres ved Danmarks Kvægforskningscenter, Blichers Allé; Institut for Husdyrforskning, Aarhus Universitet, mens arbejdspakke 5 gennemføres hos en mælkeproducent.

 

 

 

 

Projektleder

Margit Bak Jensen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.

 

 

Deltagere

Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet; Jyden Bur A/S

 

Forsøgsfacilitet

Danmarks Kvægforskningscenter, Blichers Allé.

Periode

2014 - 2017

 

Finansiering

Fødevareministeriets Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP).

 

 

 

 

 
Resultater / relaterede artikler      

 

Malkekøer søger isolation når de skal kælve, Ny Kvægforskning, november 2015


Nyhedsomtale: Nyt staldkoncept giver malkekøerne fødselshjælp, oktober 2015

 

Poster: Nyt staldkoncept giver malkekøerne fødselshjælp, oktober 2015

 

Statusomtale af projektet, oktober 2015

 

Nyhedsomtale: Udvikling af selvbetjente kælvningsbokse, oktober 2014

 

 

 

 

 

 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk