Kvægbrugets Forsøgscenter


Nyt projekt på DKC: Udvikling af selvbetjente kælvningsbokse

 

De første højdrægtige køer har nu indtaget de nyopsatte forsøgskælvningsfaciliteter på Danmarks Kvægforskningscenter. Køerne indgår i et nyt projekt, som har til formål at udvikle et koncept til en kælvningsafdeling, hvor køerne selv kan isolere sig fra flokken, når kælvningen er nært forestående.

 

Idéen med det nye kælvningskoncept er at give koen mulighed for selv at søge isolation fra flokken i en enkeltkælvningsboks, i kælvningens tidlige fase. Dette vil være en stor fordel, da det i praksis er vanskeligt at flytte alle køer på det optimale tidspunkt. Ofte bliver køerne ikke flyttet i tide og kælver i fællesboksen hos de øvrige køer, hvilket øger risikoen for børbetændelse og kalvedødelighed. Andre gange bliver køerne flyttet meget sent i kælvningsforløbet. Dette forstyrrer kælvningsforløbet og kan give kælvningsbesvær, børbetændelse og andre produktionssygdomme.

 

Hvad foretrækker køerne selv?

Første del af projektet er skudt i gang og foregår på Danmarks Kvægforskningscenter, Aarhus Universitet. Det handler i første omgang om at undersøge og fastlægge, hvilken form for afskærmet område, køerne foretrækker at søge isolation i op til kælvning.

Højdrægtige køer opstaldes derfor i eksperimentelle bokse med mulighed for tæt social kontakt til en gruppe af goldkøer i et åbent område, samt mulighed for at søge isolation bag tre forskeligt udformede bokssider, der afgrænser hver sit kælvningsområde. Kun den højdrægtige test-ko har adgang til de tre kælvningsområder, der alle har halmstrøede underlag.

 

 

Foto: Maria Vilain Rørvang

Øvrige krav til funktion og design
Ud over selve boksdesignet, skal der udvikles og testes en selvlukkende låge, som skal sørge for, at kun én ko ad gangen har adgang til den selvbetjente kælvningsboks. Endvidere skal det undersøges, om erfaring med enkeltkælvningsboksen samt den selvlukkende låge er en forudsætning for, at koen søger isolation før kælvning. Endelig skal andre funktionskrav til kælvningsfaciliteten indarbejdes i designet, herunder mulighed for renholdelse, adgang, overvågning, maskinmalkning og fodring.

 

Et nyt kælvningskoncept
Det nye er at kælvningskonceptet baserer sig på koens naturlige tendens til at søge isolation før kælvning og det er aldrig tidligere forsøgt at udvikle en sådan løsning. Ideen udspringer af helt ny forskning gennemført ved Institut for Husdyrvidenskab og Instituttets internationale samarbejdspartnere. Projektet understøtter implementering af ny lov om hold af malkekvæg, der indeholder bestemmelser om anvendelse af enkeltkælvningsbokse.

 

Konceptet forventes at have en positiv virkning på køernes velfærd, da rettidig flytning og ro medfører at kælvningen forløber lettere og er mindre smertevoldende. Der er også en positiv virkning på sundheden, da langvarig kælvning og kælvningsbesvær er forbundet med risiko for børbetændelse og andre produktionssygdomme.


Foto: Maria Vilain Rørvang

     

Projektet gennemføres i samarbejde med staldinventarfirmaet Jyden Bur A/S, der står for den tekniske udvikling af kælvningskonceptet. Projektet løber i perioden fra 1. oktober 2014 til udgangen af 2017 har modtaget støtte fra Fødevareministeriets GUDP-program.

 

Læs mere om projektet her.


Følg projektet og dets resultater her.

 

 

Flere oplysninger


Margit Bak Jensen, AU
MargitBak.Jensen@anis.au.dk

 

 

 

 

 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk