Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

 Biprodukter i foderet til KFC's malkekøer

Et forsøg ved Kvægbrugets Forsøgscenter er i gang med at undersøge, hvilken betydning kvaliteten og mængden af biprodukter har for mælkeproduktionen, køernes sundhed og mælkens kvalitet. Forsøget er en del af projektet ”Bedre kvalitet af biprodukter som fodermidler”.

Produktionen af især bio-etanol og -diesel giver en stigende mængde biprodukter på markedet (bærme, glycerol, rapskager/-skrå), og der er et betydeligt økonomisk og fodringsmæssigt potentiale i at udnytte disse biprodukter i mælkeproduktionen.

 

Udbuddet af biprodukter kommer imidlertid fra et stigende antal internationale udbydere, og i en meget varierende kvalitet og sammensætning.

 

 

 

Denne variation giver ofte usikkerhed om effekten på dyrene, produktionen og mælkens kvalitet ved brug af større mængder biprodukter (især glycerol og bærme) i rationen. Konsekvensen heraf er, at der typisk anvendes en lav andel af biprodukter som fx bærme og glycerol i rationen. Dette ønsker forskere nu at råde bod på.

 

I øjeblikket bliver nogle af KFC's køer derfor tildelt kornbærme som biprodukt i varierende mængde og kvalitet. Bærme er et produkt, der fremkommer ved tørring og pelletering af det restprodukt, der opstår efter forgæring af korn til produktion af bioetanol (alkohol) til brændstof.

 

Senere er det glycerol der blandes i foderet og skal undersøges nærmere.

 

Målet med forsøget på KFC er at skabe mere viden om biprodukternes foderværdi og effekt på køerne, hvad angår mælkeproduktion, køernes sundhed og mælkens kvalitet.

 

Kornbærme, som bruges i foderet til KFC's køer

 

Projektet omfatter en række partnere indenfor forskning (AU og SLU), udvikling (AgroTech), rådgivning (VFL, Kvæg), foderindustrien (DLG), mejeriindustrien (Arla-Foods), samt Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC). Der ud over vil der blive samarbejdet med private mælkeproducenter, producenter af biprodukter, samt andre relevante aktører på området.

 

Du kan læse ere om projektet og følge dets resultater her.

 

Flere oplysninger

 

Jakob Sehested

Email: Jakob.Sehested@agrsci.dk

Tel.: +45 8715 7893

 

 

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvægbrugets Forsøgscenter • Forskningscenter Foulum • Burrehøjvej 49, Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk