Projekt-status 2007-2008 i Næringsstofstrategi-forsøget:

Effekter på koens mælkeproduktion og sundhed”

 

Marts 2008

 

Første del af projektet: ”Næringsstofstrategi med fokus på mælkefedt og sunde køer: Effekter på koens mælkeproduktion og sundhed for 2007 er afsluttet og projektdelen for 2008 er i fuld gang.  Forsøget i 2007 har fokuseret på effekten af fedttyper i laktationsfoderet. Her i 2008 fokuseres der på effekten af fedt og stivelse i foderet i henholdsvis gold- og laktationsperioden. 

 

 


Det overordnede mål med projektet er at belyse, hvordan forskellige typer og mængder af fedt, sammenlignet med let/tungt omsætteligt stivelse, i foderet påvirker den fysiologiske status (stofskifte), herunder:

 

·          subkliniske stofskiftelidelser

 

·          mobilisering / deponering af kropsreserver

 

·          foderoptagelse, mælkeydelse og mælkesammensætning

 

 

Projektets forløb i 2007

Projektet i 2007 indeholdt følgende foderplaner som skitseret i tabel 1. Fodringerne startede dagen før kælvning og blev udført på tre racer (RDM, SDM og Jersey) på KFC.

 

 

Hold/behandling

Foderblanding / Tildeling
(Periode og uger fra kælvning)

 

Goldperioden
(-8 til 0)

Laktationsperioden
(0 til 44)

 

C16: høj mættet fedtfodring

 

Almindeligt goldfoder

Foder C-16

4 kg Grønmix i AMS

C18: høj umættet fedtfodring

 

Almindeligt goldfoder

Foder C-18

4 kg Grønmix i AMS

Kontrol: lavt fedtindhold i foderet

 

Almindeligt goldfoder

Kontrol foder uden tilsætning af fedt

4 kg Grønmix i AMS

Tabel 1. Foderplaner for projektet i 2007. Forsøgsfodringerne startede dagen før kælvning.

 

Laktationsfoder:

C16: ~520 gram daglig tilskud af en mættet fedtkilde (~80% palmitinsyre).

C18: ~540 gram daglig tilskud af en umættet fedtkilde (~55% oliesyre, 21% linolsyre, 24% linolensyre).

 

 

 

I forsøget blev der dagligt registreret foderoptagelse, mælkeydelse og kropsvægt. Endvidere er der blevet udtaget ugentlige blodprøver i perioden omkring kælvning samt to leverbiopsier i tidlig laktation. Data på kropsvægt, blodprøver og leverbiopsier vil blive sammenholdt med køernes ”effektivitet” dvs. foderoptagelse og mælkeydelse og brugt til at vurdere køernes risiko for stofskiftelidelser.

 

Forsøgene er blevet gennemført som planlagt og produktionsresultater er indsamlet på de tre nævnte racer. De fysiologiske data er dog kun indsamlet på SDM og Jersey for at koncentrere indsatsen på de umiddelbart mest betydende racer i DK.  Projektgruppen er meget langt mht. dataopsamling, analyser og opgørelser fra forsøget i 2007. Samkøring af data fra foderanalyser er dog ikke færdige. De samlede resultater vil blive præsenteret på en temadag på DJF efter afslutning af undersøgelserne.

 

I 2008 undersøges effekt af både fedt og stivelse

I 2008 er en ny fase af projektet startet op. Hvor forsøget i 2007 fokuserede på effekten af fedttyper bliver der nu i 2008 fokuseret på effekten af både fedt og stivelse i foderet. Til forskel fra forsøget i 2007 bliver køerne også i goldperioden fodret med to forskellige fodertyper – en fedtrig og en normal goldfoderblanding. Desuden indgår der i laktationsperioden to forskellige fodertyper, hvor typen og indholdet af stivelse er forskelligt. Der indgår en såkaldt glykogen og en ketogen type. Det glykogene laktationsfoder indeholder store mængder soda-hvede mens det ketogene laktationsfoder indeholder store mængder glycerol.

 

Sodabehandlet hvede, som indgår i det glukogene laktationsfoder

Glycerol, som indgår i det ketogene laktationsfoder

 

Forsøgsbehandlingerne fremgår af tabel 2:

 

 

Behandlinger

Foderblanding / Tildeling

(Periode og uger fra kælvning)

 

Goldperioden

(-8 til 0)

Laktationsperioden

(0 til 44)

 

1

 

 

Fedtrig

Glykogen

+

3 kg kraftfoder i AMS

 

2

 

 

Fedtrig

Ketogen

+

3 kg kraftfoder i AMS

 

3

 

 

Normal

Glykogen

+

3 kg kraftfoder i AMS

 

4

 

 

Normal

Ketogen

+

3 kg kraftfoder i AMS

Tabel 2: Forsøgsbehandlinger i forsøgsdelen 2008.

Goldfoder:. 
Fedtrig: Store mængder fedtrige oliefrø i fuldfoderblandingen.
Normal: ”Almindeligt” goldfoder

                                              

Laktationsfoder:
Glykogen: Store mængder soda( NaOH) hvede i fuldfoderblandingen (~ 10% af TS).

Ketogen: Store mængder af glycerol i fuldfoderblandingen (~ 7% af TS).

 

 

Projektet har et tæt samarbejde med projektet: Næringsstofstrategi med fokus på mælkefedt og sunde køer: Udvikling af højkvalitetsmælketyper.

 

Desuden er den beskrevne fodring i laktationsperioden fuldt integreret med projektet Stivelse til malkekøer.

 

 

Flere oplysninger:

 

Projektleder
Jens Bech Andersen
Tlf. 89 99 15 03
E-mail: jens.bechandersen@agrsci.dk