Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

 Grovfoderekskursion på DKC badet i sol og god stemning

Dannebrog og DKC’s flag blafrede om kap i solen og bød de mange deltagere på Grovfoderekskursion 2014 velkommen til anden runde af dagens program, som blev afviklet på DKC.

Vejret var som bestilt med sol, varme og en frisk brise til afvikling af Grovfoderekskursionen 2014. Lidt før middag begyndte de første biler at trille ind for at få anvist en parkeringsplads på DKC’s græsplæne og for at deltage i anden runde af den nøje planlagte ekskursionsdag. Den første runde foregik på Sandagergård ved Skals.

 

Det gode vejr blev nydt med sandwich og sodavand på plænen foran DKC’s bygninger, mens formanden aflagde sin beretning og centerleder Merete Jensen introducerede de mange tilhører til Danmarks Kvægforskningscenter.

  

 

Danmarks Kvægforskningscenter

 

 

Efterfølgende fordeltes deltagerne ud i 16 grupper, som cirkulerede rundt til de mange spændende oplæg og demonstrationer, hvor forskere, rådgivere og andre fagfolk stod klar, både inde i staldene samt på markerne omkring DKC’s bygninger, til at øse af deres viden på forskellige emneområder. Der var et væld af information at hente om alt lige fra kløvergræs, kompakt fuldfoder til brug af krydsning med kødkvæg, biprodukter, forlænget laktation, energiforbrug og meget andet.

 
 
     
 

 

Under eftermiddagens program på DKC var der fokus på:

 • De nye og mest anvendte blandinger af kløvergræs
 • Arter af græs og græsmarksbælgplanter
 • Ny viden om mælkeproduktion på grundlag af de mest anvendte blandinger med kløvergræs
 • Hvordan der laves kompakt fuldfoder med de forskellige blandinger og arter
 • Hvordan der kan praktiseres kontroleret trafik (faste kørespor) i majs og græs
 • Beluftning af græsarealer
 • Etablering af kløvergræs med forskellige typer af skær og forskellig afstand mellem skær
 • Ukrudtsbekæmpelse i roer med robot, fremspiringshastighed i roer og nye opbevaringsformer af roer
  til bioenergi og foder
 • Øget værdi af kød ved brug af krydsning med kødkvæg
 • Besparelse ved brug af bærme som proteinfoder
 • Fodring ved forlænget laktation
 • God smag i kraftfoder i forhold til køer og AMS
 • Effekt af ekstra protein ved fodring og opstaldning af ny-kælvere
 • Biologiske indikatorer til at overvåge sundhed og reproduktion i store effektive besætninger
 • Økonomisk gevinst og muligheder for reduceret energiforbrug i stalden
 • Drøvtyggermåling i forhold til genetisk selektion og fodereffektivitet 

 

Nedenfor kan du se/gense de plancher, som blev fremvist i dagens anledning.

 

Besparelser ved brug af biprodukter som bærme og glycerol >

Reduceret energiforbrug i stalden >

Fodring og opstaldning af nykælvere >

RuminAct >

Fodringsstrategi - forlænget laktation >

Safety on farm >

Herd Navigator overvåger sundhed og reproduktion >

Kan smag i kraftfoder have betydning for køers besøg i robotten? >

Fremtidens planteproduktion >

 

 

 

Specialudvalget for Foderproduktion og Græsmarksdrift samt Videncentret for Landbrug stod for det veltilrettelagte arrangement.

 

 

 

 

Flere oplysninger

 

Merete Jensen, Centerleder

 

Tlf. 8715 4256 / 4021 4687
E-mail: Merete.Jensen@anis.au.dk


     

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk