Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

 Christian Børsting - 25 år i forskningens tjeneste

 

Den 1. maj 2011 har Christian Børsting gennem 25 år haft sit virke på Forskningscenter Foulum, hvor han har arbejdet med forskning i kvæg og pelsdyr. Siden 2002 har han været ansat som centerleder på Kvægbrugets Forsøgscenter, der drives i et samspil mellem Landbrug & Fødevarer, Kvæg og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, DJF, i Foulum.

Centerlederen ved Kvægbrugets Forsøgscenter, Christian Børsting har nu i 25 år været beskæftige med forskning. Det hele startede tilbage i 1986, hvor Christian var ph.d. studerende ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (nu KU-Life) og havde sit arbejdssted i Foulum i forbindelse med ph.d.-studiet i kvægernæring.

 

Efter at ph.d.-graden kom i hus i 1989 arbejdede Christian i 10 år med fysiologi og ernæring inden for pelsdyr: ”Det var et utroligt spændende miljø i verdens største og mest dynamiske gruppe af pelsforskere. Rigtigt mange metoder og idéer fra den øvrige husdyr- og human forskning inden for ernæring kunne overføres til pelsdyrene, da det var et område, der ikke var forsket så meget i. Der var undervejs tæt kontakt til erhvervet og det har været en stor glæde at udføre forskning sammen med erhvervets egne forsøgsfarme”, udtaler Christian.

 

 

 

Senere kom Christian til at beskæftige sig mere med myndighedsberedskab på miljøområdet: ”Her handlede det meget om effekt af husdyrhold på det omgivende vandmiljø, N og P og senere også ammoniak. Herpå blev jeg efterhånden sporet mere og mere tilbage til kvægernæringen og dets miljøpåvirkning. Jeg har beskæftiget mig en del med at tilpasse foderrationer til både mink og malkekvæg, så de indeholdt optimale mængder protein og havde en ideel aminosyre-sammensætning”, fortæller Christian.

 

Nye udfordringer

I 2002 blev Christian spurgt, om han kunne have en interesse i at stå i spidsen for kvægbrugets eget forsøgscenter: KFC. ”Det sagde jeg ja til, fordi det gav en mulighed for at skabe kontakt fra den forskning, som jeg stadig brænder for, til de kvægbrugere, der kan bruge den nye viden i hverdagen – først dér gør forskningen en forskel.

 

I den senere tid har vores jubilar tænkt tilbage på en vending, som tidligere blev fremført af hans forgænger: Engang brugte man at sige - ”Hvad siger de i Foulum” – hvilket senere hen kom til at lyde - ”Hvorfor siger de ikke noget i Foulum”. Christian mener selv, at tilstedeværelsen af KFC har bidraget til at formidle vigtige forskningsresultater fra Foulum til praksis og at KFC er et unikt eksempel på gode muligheder for samarbejde, når både en offentlig institution – dengang DJF, nu AU – og en branche som kvægbranchen VIL samarbejdet. Forskerne kommer tættere på de reelle og aktuelle problemer og kvægbrugeren bliver stimuleret af besøg i Foulum, samt ved at læse nyt om den viden, der bliver skabt på KFC og DJF, bl.a. via KFC’s hjemmeside: www.kfc-foulum.dk, og i fagblade.

 

Om fremtiden

”Det er mit store håb, at der, i det konkrete tilfælde med KFC og DJF, også vil være plads til et frugtbart samarbejde i fremtiden. Men denne tænkning er under pres, fordi aktiviteterne på Aarhus Universitet centraliseres i Århus og fordi DJF ikke fortsat vil være et selvstændigt fakultet for jordbrugsforskning” udtaler Christian.

 

Christian vil arbejde for, at Forskningscenter Foulum og KFC også i fremtiden er en væsentlig del af dansk jordbrugsforskning.

 

Han fortæller endvidere, at selvom Forskningscenter Foulum, ifølge de nuværende planer, fortsat, skal bestå, forventes der en reduktion i de forventede aktiviteter inden for 4-5 år. ”Dette har fået førende forskere til allerede nu at opfordre til at søge til Århus i tide – og det er et problem”, mener Christian. ”Det kan føre til en selvopfyldende profeti om, at ’man da ikke kan forske så langt ude på landet’. En lidt ’sjov’ tænkning, da det netop er de ting, der foregår ude på landet, som vi er sat til at forske i. Men hvis denne del af forskningen skal flytte ind i byen – så skal vi måske begynde at kaste os over byens problemer så som trafikkaos, ghettobebyggelser og luftforurening”, spørger Christian drilsk – inden han slutter af med at slå fast, at han vil arbejde for, at Forskningscenter Foulum og KFC også i fremtiden er en væsentlig del af dansk jordbrugsforskning.

 

 

Flere oplysninger

Linda S. Sørensen,


E-mail: LindaS.Sorensen@agrsci.dk

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvægbrugets Forsøgscenter • Forskningscenter Foulum • Burrehøjvej 49, Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk