Kvægbrugets Forsøgscenter


Forsøgsfaciliteterne ved AU Foulum udvidet med nye plansiloer

Forsøgsfaciliteterne i Foulum og dermed Danmarks Kvægforskningscenter har fået etableret otte nye plansiloer. Siloerne står nu helt færdige og er indrettet så det er muligt at tage ud af flere partier græsensilage på én gang til fodringsforsøg.

 

 

Der har været livlig aktivitet hele foråret ud for DKC’s bygninger ved Blichers Allé. Lige ved siden af K42 er der nemlig blevet bygget i alt otte nye plansiloer til opbevaring af forsøgsfoder.

 

Siloerne er seks m brede, 30 m lange og ca. 3 m høje. Der er indlagt dræn mellem væggene, som afleder regnvandet og pladsen imellem væggene er fyldt op med jord. Alle sprækker imellem elementerne og stålkrydsene er fuget med en fuge uden syre, som gør siloen lufttæt. De dobbelte vægge gør det nemt at lægge nylon-net over ensilagen. Desuden er pladsen mellem væggene et godt sted at stable dæk og lægge sandsække.

 

 

De otte nye siloer ved AU Foulum

Smallere siloer til forsøgsfoder
Siloerne er bevidst lavet smallere end man normalt ville bygge hos en kvægbonde. Grunden hertil er, at der ofte, af forsøgsmæssige hensyn, er behov for at udtage fra flere partier på én gang.

 

"Med bredere siloer vil vi risikere at komme for langsomt fremad, fordi vi ikke udtager ensilage til alle køer fra samme silo. Skærefladen vil da være for stor, og vi risikerer at udtage ensilage, som allerede er iltet – og så bliver det svært at undgå varme i foderet", siger Merete Jensen, centerleder ved DKC.


De otte nye plansiloer betyder, at det i fremtiden bliver muligt at undgå markstakke ved DKC.

 

 

 

Flere oplysninger

Merete Jensen, Centerleder

 

Danmarks Kvægforskningscenter
E-mail: Merete.Jensen@anis.au.dk
 

Siloerne er smallere end normalt af hensyn til
udtagning af forsøgsfoder

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk