Transponderstyrede mælkefodringsautomater til kalve: Virkning af alder ved indsætning

15-04-2003

43 kalv i sutteautomat.jpg (25912 bytes)Forsøget er et delforsøget af et tidligere omtalt projekt på KFC:
Adfærd hos spædkalve i grupper med transponderstsyret mælkefodring.

Formålet med det nye delforsøg, som netop er gået i gang på KFC, er at undersøge virkningen af:

alder ved introduktion af kalve til sutteautomaten

øget antal måltider den første uge efter introduktion

Kalvende opstaldes i grupper og kalvenes mælkeoptagelse, brug af automaten og social adfærd samt behov for hjælp til at lære at bruge automaten de første uger efter indsættelse, bliver undersøgt.

Resultaterne fra de tidligere forsøg gennemført på KFC i 2002 viser, at tildeling af en daglig mælkeration på 6,4 l fordelt på 4 portioner frem for 8 portioner reducerede tiden brugt på forgæves besøg med ca. 5 minutter per døgn per kalv. Med 24 kalve per automat betyder det, at automaten er tilgængelig i 2 timer mere per døgn og en fordeling af mælkeration på 4 måltider frem for 8 giver altså en mere hensigtsmæssig brug af automaten.

Læs mere om de tidligere forsøg her

Se den detaljerede plan for det nye delforsøg her.

Projektansvalrig: Margit Bak Jensen, Afdeling for Husdyrsundhed og Velfærd, DJF.

E-mail: margitb.jensen@agrsci.dk