System til vurdering af køers mastitis-status testes på KFC

 

August 2005

 

 

Ved Kvægbrugets Forsøgscenter testes der i øjeblikket et system, som kan fastslå, om køer er ved at udvikle mastitis. Det er et forskerhold fra Danmarks JordbrugsForskning, som står for forsøget. Forsøget er en del af BIOSENS projektet.

Modellen er blevet testet på data fra mange tusinde mælkeprøver fra KFC. De foreløbige resultater viser, at den gennemsnitligt finder en ko, mistænkt for mastitis, 3-4 døgn før der er synlige tegn, og med en meget høj sikkerhed.

 

Systemet måler in-line på koen, hvilket betyder at der automatisk udtages en repræsentativ mælkeprøve under malkningen. Prøven undersøges for enzymet Laktat Dehydrogenase (LDH), der frigives fra yvervævet ved mastitis.

 

Til at behandle data fra målingerne er der udviklet en statistisk og biologisk model. Modellen inddrager også andre oplysninger om koen, eksempelvis risikofaktorer. Modellen fortæller også om, hvad sandsynligheden er for mastitis, således at driftslederen kan træffe de nødvendige foranstaltninger.

 

Modellen fortæller selv hvornår der er behov for en ny prøve fra koen. Dette sikrer at modellen kan arbejde så nøjagtigt som muligt, men også at der spares på prøverne i perioder hvor risikoen for mastitis ikke er så stor.

 

Yderligere oplysninger hos Nic Friggens, DJF