Brug af råmælksbank kræver god hygiejne

Oktober 2009

 

Bakteriologisk undersøgelse har vist, at der kan være for højt bakterieindhold i råmælk opbevaret i en råmælkbank. Undersøgelsen har fundet en brugbar metode til bestemmelse af bakterieindholdet i praksis og giver gode råd til, hvordan hygiejneproblemerne kan forebygges.

 

På Kvægbrugets Forsøgscenter, KFC er der stor fokus på håndtering og anvendelse af råmælk. Al mælk tilført råmælksbanken har været kontrolleret for indholdet af antistoffer med kolostrometer. Kun mælk med højt indhold er indgået i banken. Derimod har råmælkens hygiejniske kvalitet ikke tidligere været undersøgt.

 

Bakteriologiske undersøgelser af råmælk - Praksismetoden

Det bakteriologiske indhold i KFC’s råmælk blev undersøgt af DJF ved tre standardmetoder samt af Ørum-Vammen dyrlægerne ved en mere simpel metode, der kan udføres i praksis. Undersøgelserne viste en høj korrelation imellem den gennemførte praksismetode og den tilsvarende laboratoriemetode til måling af coliforme bakterier. Vi anser derfor praksismetoden som et fornuftigt værktøj til at kontrollere mælkens hygiejniske kvalitet under praktiske forhold. En nærmere beskrivelse af denne metode udkommer snart i en KvægInfo.

 

 

Maksimalt 48 timer på køl

De bakteriologiske undersøgelser viste tydeligt, at der foregik en opformering af bakterier i den frosne råmælk under optøningsprocessen. De viste også, at der var stor variation i indholdet af bakterier ved udmalkning. Derefter var der en kraftig stigning i kimtallet efter 48 timer.

Det må anbefales, at mælken maksimalt opbevares 48 timer på køl, uanset om den bliver kølet i dunke eller den først har været frosset, og derefter ligget 48 timer efter optøning.

En anden undersøgelse (KvægInfo nr. 1950) har vist, at mælken skal køles hurtigt ned efter udmalkning. I små portioner på 1,3 liter gav både nedkøling ved 5 ºC og – 18 ºC lavt kimtal – mens nedkøling ved en staldtemperatur på 12 ºC gav en meget kraftig udvikling af kimtallet under nedkøling.


Råmælksbanken på KFC, hvor der nu kun anvendes engangsemballage =>


Gode råd ved brug af råmælksbank

En råmælksbank er et vigtigt element i optimal management i kvægbesætninger, men på baggrund af undersøgelsen anbefales det at være opmærksom på følgende:

·          Hygiejneforhold specielt under udmalkning, men også under køling og opbevaring

·          Brug engangsemballage eller beholdere, der er lette at rengøre (figur 1)

·          Brug frisk råmælk, når der er tid til at udmalke det indenfor 4-6 timer efter kælvning

·          Nedkølingstiden bør reduceres ved indledende køling i fryser og / eller afmåling af mælken i mindre portioner

·          Råmælk, der har stået på køl mere en 2 dage, kan have en meget tvivlsom kvalitet.

 

 

 

Nærværende forsøg viste, at prøverne af råmælken var domineret af bakterier, der foretrækker lave temperaturer. Dette er naturligt, da de netop var opformeret under opbevaring på frost og/eller køl.

Hvis der findes væsentligt mere end 2.000 coliforme bakterier pr.ml vil der være god grund til at forbedre hygiejnen for at minimere fodringsbetingede diarréproblemer. Læs mere...


Se tidligere omtale af håndtering af råmælk på KFC her.

 

 

 
Figur1.
Figuren viser et eksempel på, hvor meget antallet af E. coli bakterier (dyrket ved 44 ºC) kan stige, når råmælk opsamles i en genbrugsdunk, der ikke er tilstrækkeligt rengjort i forhold til en ny ubrugt dunk.

 

 

Denne artikel har også været bragt i Ny Kvægforskning, oktober 2009

 

 

Flere oplysninger

Christian Børsting, Kvægbrugets Forsøgscenter

E-mail: Christian.Borsting@agrsci.dk

 

Christine M. Røntved, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet,

E-mail: ChristineM.Rontved@agrsci.dk