KFC’s kulørte kalve

 

Januar 2008

 

I øjeblikket er det et festligt syn at betragte kalvene på KFC. De er blevet mærket med forskellige symboler ved hjælp af et afblegningsmiddel. Afblegningssymbolerne gør det muligt også at skelne kalvene fra hinanden på mørke døgn-videooptagelser

 

 

Kalvene indgår i et forsøg som har til formål at udvikle et system til sundhedsovervågning af kalve. Forsøget kører i perioden 2007 til 2009. En stor del af forsøgsarbejdet er bl.a. observation og registrering af kalvenes adfærd. Der skelnes imellem adfærd relateret til aktivitet og adfærd relateret til mælkeoptagelse:

 

Data vedrørende aktivitet:

§          Bevægelse

§          Liggetid

§          Antal positurskift

 

 

 

Data vedrørende mælkeoptagelsesadfærd:

§          Tidspunkt, varighed og frekvens af de forskellige typer af besøg i mælkeautomaten

§          Pauser i og afbrud af mælkeoptagelse

§          Drikkehastighed

§          Daglig mælkeoptagelse

 

 

Der laves adfærdsobservationer på den enkelte kalv 

 

De forskellige symboler gør kalvene let genkendelige på afstand

Afblegningssymbolerne gør det muligt at skelne kalvene fra hinanden på videooptagelser i mørke

Hver kalv er udstyret med en aktivitetsmåler på det ene bagben

 

 

 

I forsøget vil data fra mælkeautomater, aktivitetsmålere og temperaturmålere blive sammenholdt med kliniske undersøgelser af kalvene. Det skal bruges som grundlag for udvikling af et system til sundhedsovervågning til kalve. Du kan læse mere om forsøget her.

 

 

Yderligere oplysninger:

 

Margit Bak Jensen, Tlf: 8999 1325

E-mail:  MargitBak.Jensen@agrsci.dk