Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

 Nyt hold krydsningskalve ankommet til KFC

 

Omkring 50 nye krydsningskalve er ankommet til KFC inden for de sidste par uger. I den seneste undersøgelse med krydsningskalve på KFC, som løb fra 2011-2012, blev kalvene slagtet lige før 8 måneders alderen for at passe med EU's kalvekødsdefinition. Meget tyder dog på, at det både produktions- og afsætningsmæssigt vil være bedre at slagte kalvene ved en højere alder. Denne gang ønskes potentialet ved produktion af større og ældre slagtedyr derfor undersøgt - herunder om det fx kan være en fordel først at slagte kvierne efter 12 måneders alderen.

 

Besætningen på KFC er de seneste ugers tid blevet udvidet med ca. 50 krydsningskalve, heraf både kvie- og tyrekalve. Kalvene kommer fra fem private besætninger og indgår i et nyt projekt med titlen: ”Reproduktions- og avlsmæssig emuligheder for forbedret kødproduktion”, men hvor der sikres et solidt link til projektet om ”Kødproduktion uden støtte”, som startede på KFC i 2011.

 

 

I det tidligere projekt, som blev gennemført i 2011 - 2012 med krydsningskalve af begge køn og begge morracer (DH og Jersey), blev alle kalve slagtet tæt ved 8 måneders alderen med henblik på at kunne sælge slagtekroppe og indmad til en højere pris på det europæiske marked for kalvekød. Det viste sig dog, at især kvier af krydsninger mellem kødrace og Jersey havde svært ved at nå en passende slagtevægt ved 8 måneder.

 

Samtidig synes slagtekalveproducenterne, at det er ærgerligt at slagte kalvene så tidligt, hvor de netop vokser særdeles godt, og af den grund er 8-mdrs. kalvekonceptet (V-kalv) heller ikke rigtigt slået igennem. Til gengæld stiger anvendelsen af kødkvægssæd markant i malkekvægsbesætningerne (nu 48.000 sæddoser/år), så der produceres en del krydsningskalve, men de slagtes typisk ved 10 mdrs. alderen.

 

Jersey-krydsninger, kvier, fra forsøget i 2012

 

Potentialet for de ældre dyr fra 8-12 måneder skal undersøges
Meningen med den nye forsøgsrunde på KFC er at få undersøgt potentialet for de lidt større og ældre slagtedyr. Både tyrekalvene og kvierne skal slagtes ved ca. 12 mdr. Det er især vækst- og slagtekvalitetspotentialet af krydsninger (kvier og tyre) mellem kødracer og malkeracer, der kigges nærmere på, samtidigt med at foderudnyttelsen vil blive målt præcist. Desuden ønskes udviklingen i de samme egenskaber fra 8 mdr. til den højere afgangsalder (ca. 12 mdr.) undersøgt ved at inddrage data fra de tidligere 8 mdr’s krydsningskalve. Endelig vil der blive foretaget en beregning af de produktionsøkonomiske aspekter fastlagt med de nugældende markedspriser.

 

 

Dyrene i forsøget
For at kunne kæde resultaterne fra det tidligere forsøg bedst muligt sammen med det nuværende gennemføres KFC forsøget igen med både LIM og BLÅ krydsninger. Af samme grund anvendes de samme to kødkvægstyre som i 2010-11, nemlig BLÅ tyren Tornado og LIM tyren Osval i dette års forsøg.

 

Der indgår krydsningskalve af LIM og DH (tyre- og kviekalve), LIM og DJ (tyre- og kviekalve), BLÅ og DH (tyre- og kviekalve) og BLÅ og DJ (tyre- og kviekalve). Som referencer (kontrol) anvendes renracede tyrekalve af DH. Der er 10 kalve per forsøgshold. På krydsningsholdene er de 5 kalve med BLÅ far og de 5 med LIM far.

 

 

De nye kalve øremærkes, vejes og vaccineres

 

De nye krydsningskalve på KFC...

 

.. i færd med inspicere de nye omgivelser.'

 

 

I 2014 gennemføres et lignende forsøg også med 50 kalve. Fodring i kalvestalden fra indsættelse til fravænning er den samme som i 2011-12. For sammenligningens skyld anvendes der igen kolbemajs i fuldfoderrationen. Kraftfoderandelen i fuldfoderrationen nedsættes gradvist i gennem vækstperioden.

 

Du kan læse resultaterne fra seneste runde forsøg med slagtning ved ca. 8 mdr. her.

 

Læs mere om krydsningskalveprojektet og dets resultater her.

 

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

 

 

Flere oplysninger


Mogens Vestergaard,
E-mail: Mogens.Vestergaard@agrsci.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk