Krydsningskalve til kødproduktion

Januar 2011

 


Nyt projekt på Kvægbrugets Forsøgscenter skal belyse økonomien, effektiviteten og kvaliteten i kødproduktion, når den er baseret på krydsninger imellem Limousine og malkeracerne Holstein og Jersey.

 

 

Fra 2012 ændres handyrpræmieordningen således, at der afkobles 60 % af den nuværende handyrpræmie og kun 40 % (ca 400 kr) gives som koblet præmie til kalve der vejer min 160 kg ved slagtning, hvorfor økonomien i selve produktionen af slagtekalve og ungtyre forventes at blive væsentligt forringet.

 

I det nye projekt skal der ses på de forbedrede muligheder for kødproduktion, der kan opnås ved at bruge kødkvægsæd til en del af køerne af malkeracerne Holstein og Jersey.

Da der endnu kun i begrænset omfang er kønssorteret sæd til rådighed, som kun giver tyrekalve, vil der komme krydsningsafkom af begge køn. Derfor skal der ses på begge køn for krydsninger af henholdsvis Jersey og Holstein, dvs. i alt fire kategorier. Disse sammenlignes med ren-racede Holsteintyre, som er basis for den største del af produktionen af slagtekalve i Danmark i øjeblikket samt med ren-racede jerseytyre.

 

 

Der vil i projektet være fokus på forskelle imellem de fem kategorier af dyr på tilvækst, foderoptagelse, foderudnyttelse, og produktionsøkonomi. Der vil desuden være fokus på dyrenes sundhed og adfærd for at belyse, om det giver for meget uro i stalden, når kvier er opstaldet i nærheden af ungtyre.

 

Projektet forventes at give et overblik over, hvilke produktionsøkonomiske konsekvenser det har at benytte sig af krydsning med kødkvægsracer i kødproduktionen og på den baggrund kunne komme med anbefalinger til, hvordan slagtekalve-producenterne kan optimere produktionen via krydsning.

 

 

 

En del af projektet er allerede i gang. Det gælder et storskalaforsøg 400 jerseykøer og 500 Dansk Holstein-køer er blevet insemineret med kødkvægssæd i efteråret (Limousine og Belgisk Blåhvidt). Kalvene fødes til sommer og skal fedes op hos tre udvalgte slagtekalveproducenter. Læs mere…

 

Du kan følge projektet og dets resultater her

 

 

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

 

Flere oplysninger

Per Spleth, Videncentret for Landbrug, Kvæg.

E-mail: psp@vfl.dk