Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

 Øjebliksbilleder fra krydsningskalveprojektet

 

I 2011 blev der igangsat et projekt med krydsningskalve, som undersøger økonomi, effektivitet og kvalitet i kødproduktion baseret på krydsninger imellem kødkvægracer og malkeracerne Holstein og Jersey. Kalvene er nu tæt på slagtetidspunktet – derfor har KFC valgt at bringe en ”billedkavalkade”, for at vise de visuelle forskelle, som umiddelbart er at se mellem de seks grupper af dyr, som indgår i forsøget på KFC.

Baggrunden for projektet er, at der fra i år ændres i handyrpræmieordningen således, at der afkobles 60 % af den nuværende handyrpræmie og kun 40 % (ca 400 kr) gives som koblet præmie til kalve der vejer min 160 kg ved slagtning. Derfor ventes økonomien i selve produktionen af slagtekalve og ungtyre at blive væsentligt forringet.

 

I dette projekt ses der på de forbedrede muligheder for kødproduktion, der kan opnås ved at bruge kødkvægsæd til en del af køerne af malkeracerne Holstein og Jersey. Der ses på begge køn for kødkvægkrydsninger af henholdsvis Jersey og Holstein, og disse sammenlignes med renracede Holsteintyre, (som er basis for den største del af produktionen af slagtekalve i Danmark i øjeblikket) samt med ren-racede Jerseytyre – dvs. seks kategorier i alt. Kalvene skal slagtes inden de er otte måneder, så de lever op til aldersgrænsen for, at kødet kan sælges som kalvekød.

 

Neden for følger sammenlignelige billeder fra hver af de seks dyregrupper set fra forskellige vinkler:

 

 

Kalvene i forsøget fotograferet fra forskellige vinkler: Jersey i venstre kolonne - Holstein i højre kolonne

 

Renracet Jersey-tyrekalv

 

Renracet Holstein-tyrekalv

     

Jersey krydsning – tyre

 

Holstein krydsning - tyre

     

Jersey krydsning – kvier

 

Holstein krydsning - kvier

     

Renracet Jersey tyrekalv

 

Renracet Holstein tyrekalv

     

Jersey krydsning – tyre

 

Holstein krydsning - tyre

     

Jersey krydsning - kvier

 

Holstein krydsning - kvier

     

Renracet Jersey tyrekalv

 

Renracet Holstein tyrekalv

     

Jersey krydsning - tyre

 

Holstein krydsning - tyre

     

Jersey krydsning - kvier

 

Holstein krydsning - kvier

 

Der er i projektet fokus på forskelle imellem de seks kategorier af dyr på tilvækst, foderoptagelse, foderudnyttelse, klassificering og produktionsøkonomi. Der vil desuden være fokus på dyrenes sundhed og på at belyse, om det giver for meget uro i stalden, når kvier er opstaldet i nærheden af tyrekalve. Læs mere om projektet…

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistrikstprogram.

 

Flere oplysninger

Christian Friis Børsting, KFC

Tlf. 8715 8182 / 2261 1911

E-mail: Christian.Borsting@agrsci.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvægbrugets Forsøgscenter • Forskningscenter Foulum • Burrehøjvej 49, Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk