Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

 KFC’s Centerstyrelse på studietur til Sveriges Lantbruks Universitet, SLU

 

KFC’s Centerstyrelse har været i Sverige for at besøge Sveriges Lantbruks Universitet, SLU i Uppsala. Formålet med turen var at se SLU’s nye faciliteter til kvægforskning og udveksle erfaringer og idéer om drift af forskningsfaciliteter.

Centerstyrelsen fik under besøget et fint indblik i SLU’s organisering samt de store, nye faciliteter, som SLU netop har investeret i. Endvidere blev der udvekslet mange ideer og synspunkter om landbrugsforskning, formidling af resultater til praksis og organisering af forskning på tværs af lande.

 

 

Indtryk fra besøget
Noget af det Centerstyrelsen fik set, var en meget højteknologisk kostald, som bl.a. har automatisk udfodring af ensilage og kraftfoder. Dog er der fortsat en del udfordringer, for SLU, med at få alt det tekniske udstyr til at virke i den nye stald til 300 malkekøer.

 

De arbejder også på at finde passende modeller for, hvordan forskere og forsøgsmedarbejdere skal spille sammen, når facilliteterne er flyttet ca. 15 km væk fra universitetet i Uppsala. De har, ligesom KFC, lavet et spændende website, som alle involverede i forsøgene kan tilgå, både forskere og medarbejdere i staldene.

 

KFC tilbød de ansvarlige for staldene m.fl. at komme på studietur på KFC og AU, hvor vi nu har mange års erfaring med teknik, dataopsamling samt i at optimere samspillet mellem forsøgsmedarbejdere og forskere.

 

Kostalden på SLU har både en gruppe køer på ca 60, der malkes med robot, og en større gruppe på ca. 200 køer, der malkes i AMR, dvs. en karussel hvor malkesættet påsættes automatisk ligesom i en robot ->

 

 

 

Samspil mellem kvægforskning på tværs af landegrænser
Forskerne på SLU præsenterede en række projekter indenfor avl, fodring, fodereffektivitet, metan mm. I nogle af projekterne var der fælles deltagelse fra SLU og Danmark, i andre var der ikke. Dette gav en spændende diskussion af, om det er muligt at skabe yderligere sampil imellem kvægforskning i Danmark og Sverige, og hvad der skal til for at øge samarbejdet. Kvægbrugerne i Centerstyrelsen var naturligt interesserede i, om der findes dobbeltarbejde, når der på flere steder forskes i fx metan eller fodereffektivitet. Set fra forskningens verden er det på den ene side oplagt at arbejde sammen om større opgaver, mens det på den anden side pt. er vanskeligt at opnå fælles bevilliger til store projekter med finansiering fra flere nordiske lande.

 

Det netop startede projekt om fodereffetivitet er et positivt eksempel på, at det trods alt i det nuværende system er lykkedes at lave et fælles projekt til trods for, at finansieringen skulle skrues sammen fra fire lande. Metanforskningen er til gengæld et eksempel på, at der er projekter i flere lande uden fælles finansiering, som alligevel er koordineret af forskerne. Et tættere samarbejde vil uden tvivl sikre de bedste projekter efter kvalitet og relevans på tværs af landene og samtidigt sikre, at der er finansiering til det/de prioriterede projekter. Set i lyset af en stadig større fokus på EU-midler og samarbejde med andre EU-lande, vil en fælles nordisk enhed i nogle sammenhænge være mere attraktiv at samarbejde med end landene hver især.

 

 

 

SLU på genvisit i Foulum
SLU repræsentanter har efterfølgende været på besøg på KFC og AU i Foulum, blandt andet for at se nærmere på udfodringsudstyr samt styrelister til overvågning af drift og projekter.  Netop dette område er en af KFC’s styrker, idet der her er udviklet styrelister til overvågning og drift af projekter i et tæt samarbejde med AU’s IT-medarbejdere samt forskere. For SLU har det været vanskeligt at skaffe nye medarbejdere med den fornødne indsigt og interesse i både praktisk staldarbejde og forsøgsarbejde. Samtidigt har de en udfordring i at opnå det samme tætte samspil mellem forskere og staldpersonale, bl.a. pga. den større fysiske afstand mellem universitet og det nye forsøgscenter.

     

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

 

 

Flere oplysninger

 

Christian Børsting

 

Email: Christian.Borsting@agrsci.dk

Tel.: +45 87 15 81 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvægbrugets Forsøgscenter • Forskningscenter Foulum • Burrehøjvej 49, Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk