Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

 "Koens nye liv" på TV

 

Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC) har endnu engang haft besøg af et TV-hold fra produktionsselskabet LandTV. Denne gang med det formål at lave en TV-udsendelse om "koens nye liv" i en moderne kvægstald. Det handler om de mange tiltag, der er i gang for at sikre køerne gode livsbetingelser.

 

Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC) har endnu engang haft besøg af et TV-hold fra produktionsselskabet LandTV. Denne gang med det formål at lave en TV-udsendelse om "koens nye liv" i en moderne kvægstald.

 

Livet som dansk malkeko har ændret sig markant de seneste 20 år. Fra at stå bundet i rækker er langt de fleste malkekøer i dag løsgående i store, moderne stalde. Med typisk over 100 køer i stalden kan det være svært at holde øje med det enkelte dyr. Disse nye udfordringer for både køer og landmand arbejder forskerene med på Kvægbrugets Forsøgscenter i Foulum.

 

TV-udsendelsen "Koens nye liv" handler bl.a. om, hvilke "gøremål" en ko har i sin dagligdag i løbet af året alt efter hvor hun er i sin cyklus. Endvidere informerer udsendelsen om de mange tiltag, der bliver gjort fra forskningens side, til at sikre køerne og landmanden de bedste betingelser i forhold til at producere mælk på en sundheds- og dyrevelfærdsmæssig forsvarlig måde.

 

Seniorforsker Lene Munksgaard fortæller om køernes travle liv i den moderne kvægstald. Foto: LandTV

 

I udsendelsen fortæller både centerlederen, forskerne og staldpersonalet om bl.a. registreringer af køernes adfærd og aktiviteter i de forskellige staldafsnit; nye skånsomme opstaldningsforhold; overvågning af klovsundhed i besætningerne samt om overvågning af køernes fysiologiske tilstand målt via mælkens indholdsstoffer.

 

Der er TV-premiere i denne uge på de forskellige regionale TV2-stationer. Sendetidspunkterne kan du se på www.lf.dk.

 

Du kan se udsendelsen i web-version her.

 

Aktivitetsmåler på koens ben. Foto: LandTV

 

Rød streg angiver koens aktivitetsniveau. Foto: LandTV

 

Tidligere har LandTV og Kvægbrugets Forsøgscenter arbejdet sammen om TV-udsendelsen ”Landbrugets robotter”.

 

TV-udsendelsen af finansieret af Kvægbrugets Forsøgscenter med tilskud fra Videnskabsministeriet og EU's Landdistriksmidler til forskningsformidling.

 

Flere oplysninger

Christian Børsting, KFC

E-mail: Christian.Borsting@agrsci.dk

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvægbrugets Forsøgscenter • Forskningscenter Foulum • Burrehøjvej 49, Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk