Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

 LandTV - Koen i drivhuset

 

I den femte i rækken af LandTV-udsendelser, som er blevet til i et samarbejde mellem Kvægbrugets Forsøgscenter og videomagasinet LandTV, sættes der fokus på kvægbrugets udledning af klimagasser samt hvilke tiltag, der bliver gjort i kvægbranchen for at begrænse klimabelastningen.

Malkekoen er storproducent af metan, fordi den æder masser af græs og majs. Men målt i forhold til produktionen af mælk, er den danske ko faktisk blandt de mest klimavenlige.

Dansk kvægbrug arbejder alligevel på at finde ud af, hvordan landmanden begrænser køernes klimabelastning uden at det går ud over mælkeproduktionen. Derfor befinder nogle af KFC's køer sig i en periode i et såkaldt klimakammer i forsøgsstaldene på Forskningscenter Foulum. Målet med køerne bag glasvæggene i disse klimakamre på Foulum er at finde frem til ændringer i køernes foder, der gavner miljøet. De foreløbige målinger fra drivhusene på Foulum viser, at det kan lade sig gøre, uden at køerne går ned i mælkeydelse. Du kan læse mere om forsøget på Kvægbrugets Forsøgscenter her.  

 

I den nye LandTV-udsendelse: "Koen i drivhuset" sættes der fokus på kvægbrugets udledning af klimagasser samt hvilke tiltag, der bliver gjort for at begrænse det. Programmet ser også på, hvordan landmanden i fremtiden selv kan finde frem til de mest klimavenlige køer. Dette undersøges på Kvægbrugets Forsøgscenter, hvor der desuden forskes i klimavenlig oksekødsproduktion. Endelig viser programmet også, hvordan køernes metanproduktion kan vendes til noget positivt i et biogasanlæg.

 

I de såkaldte klimakamre i forsøgsstaldene i Foulum måles koens metanudslip. Foto: Bent Leth, LandTV.


Udsendelsen ”Koen i drivhuset” sendes 27. februar-18. marts på de regionale tv-kanaler. Web-version og sendetidspunkter kan ses på www.lf.dk. Flere billeder fra udsendelsen og sendetidspunkter kan også ses på www.landtv.dk

 

Se TV-udsendelsen: "Koen i drivhuset".

 

 

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistrikstprogram.

 

 

 

Flere oplysninger

 

Linda S. Sørensen

Email: LindaS.Sorensen@agrsci.dk

Tel.: +45 8715 8043


 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvægbrugets Forsøgscenter • Forskningscenter Foulum • Burrehøjvej 49, Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk