Videoklip af majsensilering og høst af kolbemajs


December 2010

 

 

Årets høst af majs til ensilage samt høst af kolbemajs på Kvægbrugets Forsøgscenter kan nu følges på video. Filmene indeholder bl.a. klip, som viser udtagning af tørstofprøver, forberedelse af siloer og maskinerne i arbejde under opbygning og komprimering af ensilagestakken. Desuden vises høsten af kolbemajs til ensilage samt ballepresseren i arbejde.

 

 

Video om høst af majs til ensilage

En tidlig morgen den 26. oktober begynder høstarbejdet på Kvægbrugets Forsøgscenter efter at vi har ventet længe på at komme i gang. Vi har fulgt planternes udvikling og lavet tørstofprøver af nogle planter fra hver mark to gange i løbet af oktober for at se, hvornår de nåede op på de ønskede 30 % tørstof. Foulum og Tjele området ligger i en kold del af Danmark. Derfor havde planterne en hård start med sent såtidspunkt efter den kolde vinter og en kold periode både i foråret og op til høst, så de forskellige partier nåede ikke helt op på de 30% tørstof.

 

Maskinstationen er i god tid forinden adviseret om, hvornår høsten var forventet samt hvilke ensileringsmidler, der skal tilsættes. På KFC tilsættes et ensileringsmiddel som en forsikring, der skal sikre at forsøgsfoderet ikke varmer under udtagning på noget tidspunkt af året. Hvert læs af majshøsten bliver vejet inden det køres i stak på KFC.

 

Siloen bygges op i et tyndt lag af majs. For at kunne følge med i det tempo, som den høstede majs kommer ind, bruges der både traktor og gummiged til at komprimere stakkene med. Der kører nemlig fem vogne til at aftage høsten i marken, så høsten kommer hurtigt til stakkene.

 

 

Der lægges til slut minimum to lag plastik henover stakken, efter at den er jævnet godt af i toppen. Herefter fyldes der ovenpå med sand, som fordeler trykket på plastikken for at undgå luftlommer.


Se video: Ensilering af majs på KFC 2010
»

 


Høst af kolbemajs

Den 8. november høstes kolbemajsen til Kvægbrugets Forsøgscenter. Kolbemajsen skal bruges i projektet: Letfordøjeligt grovfoder til køer”. Høstarbejdet foregår lidt senere end normalt på grund af lidt senere udviklede planter. Ved høsten er alle blade grå og visnede pga. frost. Dette bevirker, at modningsprocessen går i stå. Efter høst ligger stængler og bladmateriale tilbage på marken.

 

Kolbemajsen bliver tilsat ensileringsmiddel ude i snitteren, i forbindelse med høsten, inden det køres til ballepresseren. Når ballerne er klar, transporteres de på lager med stor forsigtighed for at undgå at lave huller i plastikken. I alt 75 rundballer a’ 960 kg med en tørstofprocent på 33 kom i ”hus”.


Se video: Høst af kolbemajs på KFC 2010 »

 

 

 

 

Du kan også læse og se mere om høst af majs på KFC i artiklen og videoen om majshøst til slagtekalve i 2009.

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

 

Flere oplysninger:

 

Christian Friis Børsting, KFC

 

E-mail: christian.borsting@agrsci.dk

Tlf: 8999 1310 / 2261 1911