Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

 KFC med i test af udstyr til prøveudtagning fra silotanke

Udstyr til udtagning af mælkeprøver fra udendørs silotanke er blevet afprøvet på KFC. Det udviklede og afprøvede prøveudtagningsudstyr er fundet velegnet til at udtage repræsentative mælkeprøver fra udendørs silotanke.

 

På baggrund af et ønske fra både mælkeproducenter og mejerier om at kunne udtage mælkeprøver fra udendørs silotanke er der nu fundet holdbare løsninger – dels til nye anlæg og dels til eftermontering på eksisterende tanke.  Hidtil har den eneste mulighed for at udtage mælkeprøver fra tanken været ved at lukke mælk ud af udløbsrøret, hvilket indebar, at der mindst skulle lukkes 3x12 liter mælk ud før man var sikker på, at prøven var repræsentativ.


Da projektet ”Teknik på gården” efterspurgte produktudvikling på området meldte to firmaer sig på banen med hver sin løsning på prøveudtagningsudstyr. Dels i form af en egentlig prøvehane til eftermontering og dels som et engangs-kit-sæt. Udstyret er siden blevet monteret og testet på Kvægbrugets Forsøgscenter.

 

 

Prøveudtagning fra keofithanen - >

 

Prøvehane til eftermontering
Den egentlige prøvehane til eftermontering er en rustfri hane fremstillet af firmaet Keofit. Hanen monteres med et integreret rengøringssystem, så den vaskes automatisk sammen med selve silotanken. Hanen placeres på siden af tanken og monteres i en isoleret kappe med et aflåseligt dæksel, så den sidder beskyttet og frostfrit. Udstyret er udviklet af ADA Rustfri sammen med VFL, Kvæg.

 

Engangs kit-sæt
Engangskit-sættet er til de producenter, der kun en gang imellem får behov for at kunne udtage en prøve. Udstyret koster nogle få hundrede kroner og kasseres efter udtagning af prøven. Sættet består af en plastprop til at skrue på tankens udløbsrør samt et tyndt plastrør, der kan føres helt ind i bunden af tanken. Udstyret er udviklet af KB Køleteknik sammen ved VFL, Kvæg.

 

Afprøvningen på KFC
I forbindelse med afhentning af mælk har personalet på KFC udtaget en prøve med de to typer udstyr. Prøverne er blevet analyseret på Eurofins Steins for fedt protein og kim og sammenlignet med prøven udtaget fra tankvognen. Efter en indkøringsperiode med noget variation i målingerne, blev der udtaget en ny serie prøver. Disse prøver er stort set identiske med en variation på omkring 1 %. Det kan derfor konkluderes, at det udviklede prøveudtagningsudstyr kan anvendes til at udtage repræsentative mælkeprøver fra udendørs silotanke.

 

Læs hele slutrapporten: ”Prøveudtagning fra silotanke” her.

 

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

 

 

Flere oplysninger


Christian Børsting

Email: Christian.Borsting@agrsci.dk

Tel.: +45 8715 8182


     

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk